zaterdag 24 januari 2009

En wat is jouw Calvijn-factor?

Zaterdag 24 januari 2009

Op 10 juli 2009 is het 500 jaar geleden dat de reformator Johannes Calvijn is geboren. Het jaar 2009 is dan ook uitgeroepen tot het Calvijn-jaar. Er is al een Calvijn-glossy verschenen, de Amsterdamse Westerkerkgemeente presenteerde afgelopen zondag haar Calvijn-cantate, er is een speciale Calvijn 500 jaar-website, de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU) heeft haar Calvijn-week en via de website van Trouw kun je middels het digitaal invullen van een enquêteformulier je eigen Calvijn-factor laten berekenen. Je krijgt onmiddellijk de uitslag met een korte toelichting, zodra je alle vragen hebt ingevuld.

We zullen in dit jaar nog veel meer over Calvijn krijgen te horen en te zien. Omdat de Nederlandse cultuur zo is beïnvloed door het Calvinisme, is het m.i. een goede zaak om je daar middels al die activiteiten van dit jaar (meer) bewust van te worden.

Afgelopen week hoorde ik op het werk dat enkelen hun Calvijn-factor al hadden laten berekenen via de Trouw-website; anderen waren dat nog van plan te gaan doen. Ik ben er ook maar eens even voor gaan zitten, ook benieuwd waar dit meetinstrument mijn Calvijn-factor op bepaalt. Hoe hoog zou nu de score worden van die vijftiger die in het begin van de zestiger jaren zijn eerste lagere schooljaar doorbracht op de Johannes Calvijn School van Drachten?

Het is om meerdere redenen interessant om aan deze meting deel te nemen, t.w.:
> Ten eerste wordt je door de gestelde vragen een spiegel voorgehouden. Je gaat nadenken over wie je bent en waar je staat in je leven & werken.
> Ten tweede is het een openbaring om in de tussentijds geleverde informatie te ontdekken hoe jij jezelf verhoudt tot de persoon en tot het leven & werken van Calvijn. Daar zaten voor mij toch nog een aantal nieuwe zaken bij,
> Ten derde ben je benieuwd hoe hoog je scoort op de afzonderlijke categorieën die als een soort gewogen gemiddelde je Calvijn-factor uiteindelijk gaan bepalen.
> Maar de vierde reden is voor mij toch wel de belangrijkste: waar staan jij en ik als mens, als samenlever, als samenwerker, als vrijwilliger, als .... (vul zelf maar in) ten opzichte van de mensen waarmee jij en ik in de directe invloedsfeer regelmatig te maken krijg(t).

Daarom nodig ik je uit om hieronder kennis te nemen van mijn (deel)scores op de Calvijn-factor, om vervolgens zelf je eigen Calvijn-factor te bepalen en om tenslotte via de reactiemogelijkheid hier onderaan dit weblogbericht publiek te maken wat jouw Calvijn-factor is en wat jouw afzonderlijke Calvijn-deelscores zijn.

Mijn deelscores zijn:
* 33% op Soberheid
* 100% op Relaties
* 20% op Rechtlijnigheid
* 100% op Geloof
* 71% op Arbeid
Dat maakt mijn Calvijn-factor: 56%

En nu ben ik benieuwd naar jouw score(s), dus reageer hieronder eens, als je wilt.

Geen opmerkingen: