vrijdag 16 januari 2009

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Donderdag 15 januari 2009
De eerste bestuursvergadering in dit nieuwe kalenderjaar van de Stichting Jabikspaad Fryslân hebben we vanavond in Bolsward. We blikken tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst met onze Routebeheerders van afgelopen zaterdag (zie mijn weblogbericht van 10 januari 2009). Het was goed om als bestuur en route-ambassadeurs een aantal routegerelateerde aspecten van het Jabikspaad gezamenlijk door te nemen.

Vorige keer spraken we in de bestuursvergadering over de statuten van de stichting. In het verlengde daarvan evalueren we vanavond de registratie van alle stichtingbestuursleden bij de Kamer van Koophandel. Alle wijzigingen worden (na) vanavond schriftelijk vastgelegd, waarbij we bij de taakverdeling van de bestuursleden er uiteindelijk op uit komen dat ik voor de komende periode tot voorzitter wordt benoemd van het stichtingsbestuur. Alzo gaan alle mutaties nu naar de Kamer van Koophandel om daar ingeschreven te worden in het Stichtingenregister.

We zijn bijzonder ingenomen met het feit dat de gemeente Het Bildt - mede in het kader van het tienjarig bestaan van het Jabikspaad in 2010 - het Jabikspaad structureel wil gaan inzetten als één van de toeristische speerpunten van Het Bildt. Wij werken daar uiteraard van harte aan mee. Het Jabikspaad is ook bij uitstek geschikt voor Het Bildt-promotie, immers, het Jabikspaad begint in deze gemeente in Sint Jabik (Jacobiparochie).

Voorts spreken we ondermeer over de uitgave van onze eerste Nieuwsbrief, over het pelgrimsmonument dat we in Jirnsum gaan bouwen, over de kascommissie 2008 en de jaarbegroting van 2009, over de beursstandbezetting van de Fiets- en Wandelbeurs 2009 in de RAI op 28 februari en 1 maart 2009 en we bewonderen de originelen van de heraldische schilderingen van de wapens van de dorpen die je passeert als je het Jabikspaad bewandelt.

Het is mooi om te zien hoe het Jabikspaad steeds intensiever gaat leven in Friesland bij de Friezen en bij haar buiten de provincie wonende bewandelaars. Steeds meer organisaties organiseren een activiteit langs en over een deel van de route van het Jabikspaad. Kortom, het gaat goed met het Jabikspaad.

Geen opmerkingen: