maandag 19 januari 2009

5e Landelijk Beraad van het NBG in Eemnes

Maandag 19 januari 2009

We komen als leden van het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) bijeen in hotel De Witte Bergen in Eemnes. Bij aanvang van dit overleg blikken we kort terug op de resultaten van ons vorig overleg m.b.t. intern gevoerde correspondentie en omtrent onze input voor de verschillende NBG-reglementen die momenteel in (her)ontwikkeling zijn. Dan bespreken we de komende vijf Regiodagen die in de maanden februari en maart 2009 verspreid over het land worden georganiseerd voor alle leden & vrijwilligers van het NBG.

Het grootste gedeelte van ons beraad van vandaag besteden we aan de planning en invulling van de in ontwikkeling zijnde NBG-notitie over Vrijwilligersbeleid. Een buitengewoon geanimeerde discussie over allerlei aspecten van structuur & cultuur van vrijwilligerswerk van het NBG brengt ons in ons denken & schrijven over nieuwe strategie & beleid een behoorlijke stap in de goede richting. Het is mooi om te zien hoe we elkaars expertise delen en zo komen tot gedeelde visie & beleid.

Tenslotte bespreken we de diverse signalen die we uit onze regio's ontvingen en beoordelen welke acties en/of aandachtspunten hieruit voor het NBG voortvloeien. Als we onze vergaderplanning hebben vastgesteld en ons overleg van vandaag hebben geëvalueerd, sluit voorzitter Hans van Loon het beraad met een zegenbede, waarna iedereen zijns weegs gaat.

Geen opmerkingen: