vrijdag 9 januari 2009

Refugio met aanbeveling van Michelin Gids

Woensdag 7 januari 2009

Wie als Nederlandse pelgrim vanuit Nederland naar het pelgrimsoord van het Spaanse Santiago de Compostela wil wandelen, behoort mijns inziens te starten in het Friese Sint Jacobiparochie. Diens Sint Jacobuspad loopt dan van St. Jabik (de Bildtse naam voor Sint Jacobus) naar St. Jacobus (de Nederlandse naam van Santiago, Sant-Yago).

Het eerste traject van dit Nederlandse pelgrimspad hebben we het "Jabikspaad" genoemd, de Fries-Bildtse aanduiding voor "St. Jacobuspad". Dit Jabikspaad brengt je vanuit Sint Jacobiparochie naar het Overijsselse Hasselt. Vanuit Hasselt loop je dan via het Hanzestedenpad en vervolgens het Pieterpad door Nederland naar België.

Het Jabikspaad leidt je eerst naar de zee, de Waddenzee bij o.a. Zwarte Haan. Veel pelgrims die in Santiago de Compostela arriveren, lopen in Noordwest-Spanje door naar Cap de Finisterra, waar ze uiteindelijk dan ook weer bij zee uit komen, bij de Atlantische Oceaan. Daar verbrandt de pelgrim zijn pelgrimskleren en zijn wandelschoenen.

De pelgrim overnacht zoveel mogelijk in eenvoudige onderkomens, in Spanje in zogenoemde "refugio's". Het Spaanse refugio betekent zoiets als schuilplaats, onderdak, uitwijkplaats.
In Friesland hadden we vroeger ook uitwijkplaatsen, de zogenoemde terpen, waarop je vluchtte voor de dreiging van het opkomende zeewater. Eén van die terpen is Fiswerd (Wiswerd), waarnaar later het hotel van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland (CHN) werd genoemd: Wyswert. Inmiddels heet de CHN al Stenden hogeschool en Hotel-restaurant Wyswert heet nu Stenden University Hotel.

De Stichting Jabikspaad Fryslân, waarvan ik bestuurslid ben, wilde enkele jaren geleden een aantal stempelposten langs de route van het Jabikspaad. Uit historische overwegingen achtte ik het voor de hand liggend dat de "refugio" van de CHN - Hotel Wyswert - één van die stempelposten zou worden. Sinds enkele jaren kan elke pelgrim nu bij dit hotel van Stenden hogeschool een pelgrimsstempel halen en eventueel eten, drinken en overnachten. Ook kan een bezoek worden gebracht aan het Stiltecentrum van de hogeschool, zie daartoe mijn 2008-weblogberichten van 19 mei, 1 & 2 juli en 12 december.

Het luxueuze Stenden University Hotel lijkt op het eerste gezicht geenszins op de eenvoudige Spaanse refugio's, maar wat ze wel gemeen hebben, is het feit dat "gastvrijheid" er hoog in het vaandel staat. De Michelin Gidsen van 2007, 2008 en 2009 bevelen Stenden University Hotel van harte aan. Het zou best eens zo kunnen zijn dat onze Friese refugio op de hele route van Sint Jabik naar Santiago de Compostela hedentendage de enige geregistreerde refugio is met een "drie op een rij"-aanbeveling van de Michelin Gids.

Geen opmerkingen: