donderdag 29 januari 2009

Wees iemand op de Samenscholingsdag 2009 in Emmen

Donderdag 29 januari 2009

Om onze jaarlijkse Samenscholingsdag voor alle medewerkers van alle Stenden hogeschool-locaties bij te kunnen wonen, worden we vanmorgen met bussen vanuit Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Meppel, Groningen en Assen naar Emmen gereden. In Hotel Eden worden we welkom geheten door Robert Veenstra, voorzitter van ons College van Bestuur. Daarna verzorgt onze voorzitter van de Raad van Toezicht, Cees Bijl, als burgemeester van Emmen het openingswoord.

Na het ochtendprogramma wandelen we naar Dierenpark Emmen, waar we lunchen, workshops bijwonen en rondleidingen krijgen langs de dieren.

Het thema van de Stenden Samenscholingsdag 2009 is: "Wees iemand!" - over naäpen en cultuurdragen in het onderwijs.
Patrick van Veen is vanmorgen de eerste spreker. Zijn perfect verzorgde lezing gaat over "Ape Management". Van Veen zet ons op grond van een grote hoeveelheid beschreven en gefilmde voorbeelden van apengedrag aan het denken over ons individueel en groepsgedrag, over onze cultuur, over wie we (willen) zijn binnen onze onderwijsgemeenschap.

Direct daarna volgt als spreker prof. dr. Maarten van Rossem, cynisch, ogenschijnlijk slecht voorbereid, maar ook spraakmakend met uitspraken als:
- We lopen op een doodlopende weg met al die educatiegeleerden;
- Studenten moeten minder met elkaar vlooien en meer studeren, meer leren en meer lezen;
- De mens leeft bij verhalen;
- De essentie van Obama, is dat hij ging spréken; Obama is een goede leraar;
- Slechte docenten in het onderwijs worden niet op tijd uitgewied;
- Een goede docent is zijn gewicht in goud waard;
- De Powerpoint-presentatie is het invalidenwagentje van een slechte spreker.
Van Rossem spreekt weliswaar onderhoudend, maar weet m.i. niet de goede snaar te raken om ons op effectieve wijze een spiegel voor te houden, laat staan dat hij met acceptabele alternatieven komt. De eerste spreker - Patrick van Veen - oogst beduidend meer waardering.

Vice-voorzitter van het College van Bestuur, Klaas-Wybo van der Hoek, sluit met een korte, reflectieve toespraak het ochtendprogramma af. Aan zijn slotwens hoef ik geen woord toe te voegen, die is uit het hart gegrepen:

"Wees iemand!
Ik hoop dat wij de goede voorbeelden zullen zijn voor onze studenten".

Geen opmerkingen: