donderdag 24 december 2015

Kerstzangdienst op Kerstavond in De Hege Stins

Donderdag 24 december 2015 
Een volle kerk geniet van de muziek van United en StudioVeel muziek en zang op de vooravond van Kerst
Zoals elk jaar wordt vanavond de Kerstzangdienst in De Hege Stins te Stiens georganiseerd door het Interkerkelijk Kontakt Werk (IKW), namens de gezamenlijke kerken van Stiens. Ook dit jaar betekent dat weer volop belangstelling met een geheel volle kerk, waarbij de laatste kerkgangers nog een zitplaats vinden op het podium van de bijzaal. Iedereen kan er zo toch bij zijn om deze bijzondere Kerstavond met elkaar te beleven. 
Voorganger van deze zangdienst is de Stienser kerkelijk werker Tine de Vries, en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Stienser fanfarekorps Studio, onder leiding van Jan Geert Nagel. Ook onze gemeenteband United zorgt voor enkele mooie muzieknummers tijdens deze dienst. Met zo'n sterke muzikale combinatie van Studio en United is het ook geen wonder dat zoveel honderden mensen deze Kerstzangavond bij (willen) wonen.

Zien, horen en opmerken
Het thema van deze dienst is 'Zien, horen en opmerken'. 
Heb je het al gezien? 
Heb je het al gehoord? 
Heb je het al opgemerkt dat vanavond de hemel open is? 
Weet je wel dat op deze Kerstavond de hemel en de aarde elkaar aanraken, waarbij het voelt alsof de aarde even in de hemel is, en de hemel op aarde.
Jet de Vries van de IKW-commissie heet alle aanwezigen hartelijk welkom, opent dan met een gedicht, en daarna neemt Tine de Vries het over met een inleiding en gebed, waarna we 'Hoor, de engelen zingen de eer' met elkaar zingen.
Het geboorteverhaal uit het Lucas-evangelie wordt gelezen. We zingen veel bekende en graag gezongen Kerstliederen. We luisteren naar de voordracht van een gedicht door Sytse Brouwer, en tussen twee optredens van United verzorgt de voorganger een korte overdenking over het thema van deze avonddienst.

Eer aan de Vader, de in deze nacht geboren Zoon en de Heilige Geest
Na een vraag- en antwoordlied, de gebeden, twee collectes voor het werk van het IKW en van het algemeen vluchtelingenwerk, zingen we met volle borst het lied 'Eer zij God in onze dagen' en na de zegen ook nog krachtig en luidkeels het 'Ere zij God'.
Op zo'n geslaagde zangavond realiseer je je weer eens terdege hoe belangrijk muziek in de kerk is. Mensen houden van muziek, en zingen graag. Wie er hier vanavond bij was, heeft gezien, heeft gehoord en heeft opgemerkt hoe goed het is om in zo groten getale met muziek jubelend het Kerstfeest te vieren.
Het Interkerkelijk Kontakt Werk
wenst iedereen
een gezegende Kerst 
en een voorspoedig 2016.

Geen opmerkingen: