woensdag 19 mei 2010

Bestuursvergadering Stichting Jabikspaad Fryslân

Dinsdag 18 mei 2010

Op 12 mei 2010 was het tien jaar geleden dat het Jabikspaad officieel werd geopend door toenmalig staatssecretaris Geke Faber, samen met burgemeester Klaas Dankert van gemeente Het Bildt en met mevrouw Riet Vosjan, namens de toenmalige gemeente IJsselham. In die tien jaar is het Jabikspaad een bekende lange afstandswandel- en fietsroute geworden. Het wordt steeds drukker op het Jabikspaad.

Dit succes is voor een belangrijk deel het resultaat van een groot aantal betrokken bestuurders van de Stichting Jabikspaad Fryslân. Vanavond vergadert het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân in de Jacobshoeve van medebestuurslid Klaske Wijbenga te Sint-Jacobiparochie.

In deze overgang van het tiende naar het elfde bestaansjaar van het Jabikspaad hebben drie bestuurders te kennen gegeven het nu een passend moment te vinden om ons stichtingsbestuur te verlaten. Daarentegen benoemen we vanavond onze nieuw bestuurslid Hans de Jong, zojuist weer teruggekomen van een enkele weken durende pelgrimage door Frankrijk. De drie bestuurders die ons bestuur binnenkort zullen verlaten, zullen hopelijk op afzienbare termijn worden vervangen door een aantal kundige nieuwe bestuurders, waarvan vanavond hun namen de revue passeren.

Een tweede topic van onze vergadering van deze avond is de komende onthulling van de Jirnsumer Moeting, het pelgrimsmonument dat is gebouwd van kloostermoppen in het centrum van Jirnsum op de plaats waar de west- en oostroute van het Jabikspaad bijelkaar komen, om van hieruit het pelgrimspad in zuidelijke richting te vervolgen naar het Overijsselse Hasselt.

Op 5 juni 2010 zal de gedeputeerde Hans Konst van de provincie Fryslân dit bijzondere pelgrimsmonument onthullen, in samenwerking met een aantal pelgrims in pelgrimskledij. Het zal een van de hoogtepunten zijn van het tienjarig bestaan van het Jabikspaad. De genodigden krijgen ter voorbereiding op de onthulling een lezing aangeboden van dr. Hans Mol van de Fryske Akademy, die in zijn voordracht in zal gaan op de relatie die de Ridders van de Duitse Orde vroeger hadden en nu nog steeds hebben met de provincie Fryslân. Daarna zal ons bestuurslid pastoor Jan Romkes van der Wal de onthulling inleiden met eerst een pelgrimsverhaal, waarna hij zal stilstaan bij het tienjarig bestaan van het Jabikspaad, om tenslotte uitleg te geven over de oorsprong en de symboliek van de gemetselde kloostermoppen waaruit dit bijzonder pelgrimsmonument de "Jirnsumer Moeting" is gebouwd.

Aan het eind van deze avondvergadering zijn een aantal zaken omtrent deze feestelijke juni-bijeenkomst vastgesteld, zoals de uitnodiging, het persbericht, het middagprogramma en het complete ceremonieel rondom deze gedenkwaardige jubileumdag met onthulling.

Geen opmerkingen: