maandag 7 juni 2010

Alumnibijeenkomst van de VU in de Fryske Akademy

Maandag 7 juni 2010

Jaarlijks organiseren we als Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim een alumnibijeenkomst voor afgestudeerden van de Vrije Universiteit (VU) die woonachtig zijn in de provincie Fryslân. Eén van deze alumni is dan gastheer en ontvangt de afgestudeerden op zijn of haar werkplek.

Vandaag zijn we te gast bij VU-alumnus Hans Mol, werkzaam bij de Fryske Akademy te Leeuwarden als onderzoeker, tevens als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de Friese landen in de Middeleeuwen verbonden aan de Universiteit Leiden. In It Aljemint van de Fryske Akademy worden we ontvangen door Hans Mol en door Reinier Salverda, directeur van de Fryske Akademy, óók alumnus van de VU. Bijna 40 belangstellenden wonen deze interessante bjeenkomst bij.

Hans Mol studeerde aan de VU geschiedenis en historische geografie en vond mede op basis van zijn promotieonderzoek over de middeleeuwse Friese kloosters al in de 80er jaren werk als onderzoeker bij de Fryske Akademy als specialist op het gebied van de historie van Friesland in de Middeleeuwen. Toen was hij ook op het terrein van naamkunde en Friese taal & grammatica werkzaam bij het Friese Woordenboek-instituut van de Fryske Akademy.

Na ontvangst van alle VU-afgestudeerden verzorgt Hans Mol een presentatie over zijn werk binnen de Fryske Akademy, waarin hij in het bijzonder in gaat op zijn werk omtrent het HIStorisch Geografisch Informatie Systeem, afgekort HISGIS. In zijn presentatie benadrukt Hans Mol het belang van dit perceelsgestructureerde historisch geografisch informatie systeem voor het onderzoek naar mens en landschap in de tijd vóór het jaar 1850. Dit systeem maakt het mogelijk om vanuit historisch kaartmateriaal informatie te verkrijgen uit gekoppelde gegevenssystemen, en andersom is dat ook mogelijk. Het HISGIS maakt het mogelijk om bijvoorbeeld de transformatie van het landschap door onder andere bedijking of door veenontginning te bestuderen.

Na deze presentatie worden we in twee groepen verdeeld en verzorgen Hans Mol en Reinier Salverda een rondleiding door de gebouwen van de Fryske Akademy. Daarbij bezoeken we onder andere de werkbibliotheek, de Friese Woordenboek-kamer en de Bestuurskamer van de Fryske Akademy, waarin nog steeds het oude op leer beschilderde behang de wanden siert.

Na de rondleiding wandelen we naar de nabijgelegen Brasserie, waar de VU-alumni tijdens een maaltijd in de gelegenheid worden gesteld om elkaar te ontmoeten in een informele setting. Vanuit de eetzaal hebben we uitzicht op het aan de voet van de Oldehove met partytenten volgebouwde Oldehoofsterkerkhof, waar de honderden bezoeker van het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een sociaal-informeel programma ook de avond doorbrengen.

Geen opmerkingen: