dinsdag 20 april 2010

Benoemingsadviescommissie en Balans 2010

Maandag 19 april 2010

Aan het begin van de avond zullen Wil Hamberg, Joris Verhaar en ik als Benoemingsadviescommissie van de Vereniging VU-Windesheim bijeenkomen in de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. We voeren hier vanavond een kennismakingsgesprek met een aan ons voorgedragen kandidaat voor de Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim. In het voorafgaande uur bereiden we ons als commissie voor op dit gesprek, samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Vereniging, Pieter Bouw, en met de Bestuurssecretaris van de Vereniging, Els Noorda, die ook beiden alle drie deelsessies van vanavond zullen bijwonen.

In het uur na het kennismakingsgesprek worden de resultaten van het gesprek geëvalueerd, teneinde te komen tot een advies aan de Raad van Toezicht omtrent de benoeming van de voorgestelde kandidaat. Als er nadien geen belemmeringen zijn om tot benoeming over te gaan, zal de kandidaat van vanavond door de Ledenraad in de Ledenraadsvergadering in juni 2010 worden benoemd als tiende lid van de Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim.

Na een voorspoedige autorit arriveer ik bijtijds in het hoofdgebouw van de VU aan de Amsterdamse Boelelaan. Er is nog ruim voldoende tijd om even een kijkje te nemen in het Exposorium van de VU. Dit is de vaste expositieruimte van de VU met actuele tentoonstellingen over hedendaagse beeldende kunst, vormgeving, architectuur en fotografie. Met haar tentoonstellingen in het hoofdgebouw levert het VU-Exposorium een bijdrage aan een intellectueel en cultureel prikkelende omgeving voor medewerkers, studenten en bezoekers. Het Exposorium vormt het platform voor de kunsten op de VU. Openbare interviews en spraakmakende initiatieven bevorderen een dialoog tussen het maatschappelijk domein, de culturele wereld en de universitaire samenleving.

Op 1 april 2010 is hier de tentoonstelling "Balans 2010" geopend. Balans 2010 presenteert zes kunstenaars, die bepaalde tradities in ere houden, maar die daar een actuele aanvullung aan geven, waarmee ze reageren op de wereld om hen heen. Als je kunst opvat als een ruimte waar dialogen en reflecties op de kritische kwesties van onze tijd plaatsvinden, ontstaat een vorm van geëngageerde kunst, waarin voortdurend wordt gezocht naar het ontwikkelen van een eigen verbeeldingskracht als reactie op de complexiteit van de huidige maatschappij.

Twee van deze zes kunstenaars presenteren zich sinds 2007 gezamenlijk onder de naam "Villeroy&Boch (V&B)". Dat zijn Alex Jacobs (1973) en Ellemieke Schoenmaker (1968). Ze maken collages, schilderijen en installaties, met een kritische ondertoon naar de kunstwereld en naar de maatschappij. Met hun hier en nu geëxposeerde werkstuk "Ruined ideals, Mixed emotions" komen al hun technieken samen in een complexe installatie. Grote scheidingswanden omsluiten dit driedimensionale werkstuk, dat ik aantref in de ontvangsthal op de begane grond van de Vrije Universiteit.

Geen opmerkingen: