zondag 18 april 2010

Lanterfanten over Route 2.3 van Haulerwijk naar Appelscha

Zondag 18 april 2010

Als Durkje en ik vanmorgen om acht uur in de auto stappen, schijnt de zon al zacht aangenaam. De weersvoorspelling spreekt over droog, zonnig en een temperatuur tussen de 15 en 20 graden Celsius; alle reden dus om er vandaag een aangename wandeldag van te maken. Zo geschiedt. Op het programma staat vandaag de route nummer 3 uit deel 2 van de driedelige wandelgidsenserie "Friesland voor Lanterfanters". Dit is het traject van Haulerwijk naar Appelscha, over een afstand van 25 kilometer.

De wandeling begint om 9.00 uur op het centrale kruispunt van Haulerwijk. Langs de vaart lopen we Haulerwijk uit, om over sintelweg De Hagen, vervolgens door een grote in onbruik geraakte fruittuin en daarna via een aantal sintelwegen, zandpaden en asfaltweggetjes uit te komen bij Koumansburg. Aan de overzijde van de kruisende weg gaan we langs de Hendrikshoeve en de boerderij Ora et Labora verder over en langs het zandpad van de Haulerweg. Een mooie route tussen pas geploegde en ingezaaide akkers door. Grote beuken staan langs het pad en in de oever van de sloot bloeien inmiddels de sierlijke Wilgenkatjes.

Na het lange rechte pad arriveren we in Veenhuizen, waar we eerst het moderne gevangeniscomplex passeren en daarna onder andere het Gevangenismuseum, de personeelswoningen van gevangenbewaarders met hun stichtelijke huisnamen (zoals: Verdraagzaamheid) en ook de gevangenis Esserheem. In Veenhuizen rijden en staan een aantal grotere oldtimers, waaronder vrachtwagens met open laadbakken en brandweerauto's. Het is naar dit verbeteringsoord en naar haar paupers en bannelingen dat dit verbanningsoord is genoemd, namelijk: Verbannen naar 'Hollands Siberië'.

Ten zuidoosten van Veenhuizen gaan we door een bosperceel naar het Fochteloërveen. Dit schitterende heidegebied doorkruisen we van noord naar zuid, waarbij we een behoorlijk deel over een smal heidepad wandelen, tussen de drassige heidevelden en veenmoerassen door. Op dit smalle pad ontmoeten we regelmatig andere wandelaars en ook opvallend veel natuurfotografen.

Aan de zuidkant van het Fochteloërveen moeten we onze route aanpassen, want het fietspad dat in de wandelgids wordt genoemd, is vervallen en inmiddels vervangen door een geheel nieuw fietspad, dat volgens een geel verkeersbord nog gestremd is. Daarom lopen we om het zuidelijke deel van het Fochteloërveen heen om door het dorpje Ravenswoud heen iets verderop weer op de aangegeven route verder te lopen.

Oostelijk van Appelscha steken we de Opsterlandsche Compagnonsvaart over. Daarna wandelen we in westelijke richting onder Appelscha door, langs camping Alkenhaer, buitenplaats De Hildenberg in het beekdal van de Tilgrup en het openluchtzwembad. Daarna volgt nog een behoorlijk traject over schilderachtige bospaden, langs het voormalige sanatoriumterrein en het voormalige Röntgenhuis (nu Tuberculosemuseum Beatrixoord), langs de Olmen Es en langs Aekinga.

Drie kilometer westelijker steken we de N381 over om dan al snel te arriveren op ons eindpunt van vandaag, het Bezoekerscentrum Terwisscha van Staatsbosbeheer. Hier staan Baukje & Rauke met de andere auto klaar om ons weer terug te rijden naar de auto op ons startpunt in Haulerwijk.


Geen opmerkingen: