vrijdag 18 juni 2010

Pelgrim-bestuurder Syb Zeinstra overleden en begraven

Vrijdagmorgen 18 juni 2010

Op zaterdag 5 juni 2010 beleefden we samen met een grote groep gasten als bestuurders van de Stichting Jabikspaad Fryslân een gedenkwaardige dag. In dit tiende bestaansjaar van het Jabikspaad hebben we een pelgrimsmonument gebouwd en onthuld in Jirnsum. Dit monument heet de "Jirnsumer Moeting" (de ontmoeting in Irnsum). Een prachtige dag was het voor een bijzonder monument, waarbij vooral ook de ontmoeting in Jirnsum van pelgrims uit alle windstreken centraal stond.

Enkele dagen daarna werden we opgeschrikt door het bericht dat ons bestuurslid Syb Zeinstra als gevolg van een herseninfarct was opgenomen in het ziekenhuis en dat de toestand van Syb kritiek was. Afgelopen weekend kwam het droevige bericht dat Syb Zeinstra was overleden. Het overlijden van zo'n beminnelijk man betekent een groot verlies voor allen die hem liefhebben. Familie, vrienden en kennissen verliezen in Syb een veelzijdig uitvinder, fietser, schaatser, Jabikspaad-uitdenker, tekenaar, pelgrim, ontwerper, bouwer, leraar en Fries. Ook binnen en buiten onze kring van de Stichting Jabikspaad Fryslân wordt dit als een groot gemis ervaren.

Syb Zeinstra heeft zich meer dan tien jaar met hart en ziel ingezet voor al het werk dat nodig was om het Fries-Overijsselse pelgrimspad "Jabikspaad" letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten. Syb fietste naar Rome en naar Santiago de Compostela en deze Friese pelgrim liep met zijn geliefde echtgenote Atsje in 160 dagen van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela. Samen reisden en wandelden ze veel en elke keer als Syb weer terug kwam, was daar die zorg en toewijding aan zijn Jabikspaad.

Vanmorgen zijn we met velen bijeen bij de rouwmis voor Syb Zeinstra in de Leeuwarder Dominicuskerk. Ons bestuurslid - teven pastoor te Bolsward - Jan Romkes van der Wal is de voorganger bij deze uitvaartdienst en daarna bij de begrafenis op het Vitushof van Leeuwarden. In zijn preek benadrukt pastoor Van der Wal tijdens de rouwmis het feit dat Syb een groot vertrouwen moet hebben gehad in de ander, in zichzelf en in de Ander (God), omdat je als pelgrim alleen maar op weg kunt gaan in het volle vertrouwen dat het op je reis in en naar het onbekende in alle voorspoed en tegenslag uiteindelijk toch wel goed zal komen.

Ook tijdens onze ontmoeting in Nij-Andringastate te Marssum na de begrafenis blijkt dat Syb Zeinstra voor de hier aanwezigen een geliefd medemens was. Je hoort hier hoeveel Syb voor zijn familie, vrienden en kennissen heeft betekend tijdens zijn levenswandel. Nu aan deze aardse pelgrimstocht van Syb Zeinstra een eind is gekomen, rest ons als vrienden van het Jabikspaad om dankbaar te zijn voor wie Syb voor ons was en voor wat Syb Zeinstra heeft gedaan voor zijn Friese aanlooproute naar Santiago de Compostela. Dankbaar mogen wij nu voortwandelen in de voetsporen van zijn pad.

Geen opmerkingen: