donderdag 17 juni 2010

Algemene visitatiedag voor Unit Techniek in Emmen

Donderdag 17 juni 2010

Vanmorgen vroeg starten de vier visitatiedagen van de vijf Techniek-opleidingen van Stenden hogeschool te Emmen. De Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) is Certiked BV. De vijf technische HBO-bachelor-opleidingen die dit jaar worden gevisiteerd, zijn: Biologie en Medisch Laboratoriumtechniek (BenML), Chemie (C), Informatica (I), Technische Informatica (TI) en Werktuigbouwkunde (WTB). De vier visitatiedagen beginnen vandaag met een algemene, Unit Techniek-brede visitatiedag, die na vandaag in de komende weken wordt gevolgd door een dag voor "BenML & C", een dag voor "I & TI" en een dag voor "WTB".

Een beoordelingscommissie van maar liefst elf visitatiepanellleden gaat in plenaire sessies vandaag achtereenvolgens in gesprek met het College van Bestuur & de Dean, de Didactische Staf, de Studentenbegeleiders/Studieloopbaancoaches, de Opleidingscommissie & de Unitcommissie van de Medezeggenschapsraad, twee collega's van de afdeling Human Resource Management van het Corporate Office & de collega van het Quality Center van het Educational Support Office (ESO) en tenslotte nog met het Unit Management. Voorafgaand aan alle gesprekken vinden briefings plaats en na afloop van elk panelgesprek woon ik de debriefingssessies bij.

Aan het eind van de middag zijn alle gesprekken afgerond en blikken we met medewerkers en een student samen terug op de resultaten van deze eerste visitatiedag. De resultaten van deze tien uren durende visitatiedag vormen een goede basis voor de hierna nog volgende drie visitatiedagen, die in de komende drie weken zullen worden gehouden in de hogeschoolvestiging van Stenden hogeschool te Emmen.

Geen opmerkingen: