vrijdag 18 juni 2010

Expositie Van binnenuit in Museum Martena te Franeker

Vrijdagmiddag 18 juni 2010

Vanmiddag is de opening van de tentoonstelling "Van binnenuit, Kerkinterieurs van Loppersum tot Wier" in Museum Martena te Franeker. Deze dubbeltentoonstelling met schilderijen van kerkinterieurs van Henk Helmantel en Douwe Elias vindt plaats in het kader van het 40-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De kerkinterieurs van Henk Helmantel en Douwe Elias hangen deze zomer in de Coba de Grootzaal; een prachtige plek voor de virtuoze en stijlvolle schilderijen van deze twee meesterkunstenaars.

Aan het eind van de middag worden alle genodigden welkom geheten door Manon Borst, directeur van Museum Martena. Daarna volgt een toespraak van de directeur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, Gerhard Bakker. Ter gelegenheid van de opening van deze jubileumexpositie volgt een lezing over architectuurschilders en architectuurschilderijen, verzorgd door Peter Karstkarel. Na een muzikaal intermezzo is er volop gelegenheid om te genieten van de grovere schilderstijl van Douwe Elias en van het fijnschilderwerk van Henk Helmantel.

Geen opmerkingen: