zondag 13 juni 2010

Aak in Stiens

Zondag 13 juni 2010

De Aak is een straat in de woonwijk It Aldlân te Stiens. Deze straat is één van de kleinste woonstraten van Stiens. Aan weerszijden van deze straat staan zes woningen, waarvan twee aan de noordzijde van de Kletsefeart, waarvan één de huisartspraktijk van dokter Woudstra is.

De hoofdtoegang ligt aan de oostzijde als aansluiting op het Skûtsje (de straat die als het ware een ring vormt door de hele woonwijk) en aan de westzijde is de Aak met een fietspad en een naastliggend voetpad verbonden met de kruisende Griene Leane en met de in het verlengde liggende Pim Mulierwei. De woningen staan aan de noordzijde en aan de zuidzijde langs deze voor auto’s doodlopende straat.

Een aak is meestal een groot vaartuig zonder steven, dat veelal gemaakt is voor vervoer op binnenwater en op de grote rivieren. In Friesland daarentegen is een aak doorgaans een klein roeivaartuig of zeilvaartuig, oorspronkelijk voor de visserij bedoeld. Je herkent de aak aan de platte bodem, die zowel voor als achter omhoog is gebogen en die in die buiging nauwelijks smaller wordt. Het zijn betrekkelijk lange vaartuigen met een brede boeg.

De aak is in haar oorspronkelijk vorm niet geschikt om op te wonen, maar de onderbouw van de uit de vaart genomen aken werd later wel gebruikt om ze op te bouwen tot woonboot en later ook als basis voor pleziervaartuigen.

Geen opmerkingen: