vrijdag 23 april 2010

Visie van 2010 op Leesplank van 1910

Vrijdag 23 april 2010

Het was al in het jaar 1892 dat het hoofd van de openbare lagere school van Stiens zijn voorloper van de welbekende aap-noot-mies-leesplank op zijn school in ons dorp Stiens testte. In 1910 bracht uitgever Wolters de verbeterde versie van Hoogeveens leesmethode op de markt, genoemd naar de bedenker Mattheus Bernhard Hoogeveen (1863-1941), die van 1888 tot 1894 hoofd der school was te Stiens.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Leesplank organiseert de Kultuerried Ljouwerteradiel dit jaar een aantal activiteiten. Eén van die activiteiten is de expositie rondom de moderne variant op de bekende Leesplank. Aan een oproep van de Kultuerried Ljouwerteradiel hebben zeven kunstenaars uit onze gemeente gehoor gegegeven. Door loting zijn alle woorden van de leesplank verdeeld onder deze zeven kunstschilders. In geheel eigen stijl hebben deze zeven kunstenaars de hen toegekende oude plaatjes & woorden omgezet in nieuwe beelden en lettertekens, resulterend in geheel nieuwe afbeeldingen.

De volgende kunstschilders namen deel aan dit kunstproject:
* Jan Bruning uit Hijum schilderde: jet, does en teun;
* Maaike Grendel uit Cornjum schilderde: gijs en duif;
* Ronald de Haan uit Cornjum schilderde: vuur, bok en weide;
* Baukje Deinum uit Stiens schilderde: aap en noot;
* Rhodis van der Kooi uit Oude Leije schilderde: zus, kees en hok;
* Fokje van der Meulen uit Stiens schilderde: mies, wim en lam;
* Andries de Vries uit Jelsum schilderde: scha-pen.

De expositie van deze moderne visie op de oude Leesplank is tot 1 augustus 2010 te zien in de Openbare Bibliotheek van Stiens. Verspreid over de bibliotheek hangen nog zeven andere schilderijen, van ieder van deze zeven amateurschilders een ander werkstuk.

Geen opmerkingen: