zaterdag 24 april 2010

30 Kansrijke modellen voor de missionaire gemeente

Zaterdag 24 april 2010

Het Missionair Team van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) publiceerde in september 2009 het boekje “30 Kansrijke modellen voor de missionaire gemeente”. Dit boek is geschreven door Nynke Dijkstra-Algra, lid van het missionair team van de PKN. Het boekje is een verkorte versie van een map waarin deze 30 modellen uitgebreid met concrete stappenplannen worden beschreven. Deze modellen zijn in de praktijk ontstaan en kregen in diverse kerkelijke gemeenten in den lande reeds handen en voeten.

Kerkelijke gemeenten zijn missionair, dat is althans hun roeping. Missionaire gemeenten zijn biddende gemeenten, open voor Gods Geest, open en met zorg voor de wereld, dichtbij en ver weg. De PKN adviseert haar gemeenten om een missionair projectteam samen te stellen om zo het missionair proces te (blijven) stimuleren.

Als je als gemeente hebt vastgesteld wie je bent, als je weet hoe de omgeving van je kerkelijke gemeente eruit ziet, als je weet wat je gemeentelijke beperkingen zijn en tevens zicht hebt op welke samenwerkingsmogelijkheden er intern en extern voor je zijn, kun je één of meer van deze 30 modellen nader bestuderen en daaruit een keus maken.

De volgende modellen komen achtereenvolgens aan de orde:
1. De gastvrije gemeente, gericht op ontvangst, begeleiding en zorg van èn voor gasten;
2. De bezielende gemeente, die in gesprek is over de verbinding van geloof en dagelijks leven;
3. De gemeente aan de Bron, gericht op Actie, Bezinning en Communicatie;
4. De gemeente met aandacht voor interne en externe communicatie;
5. De gemeente die middels buurtonderzoek eerst luistert naar wat er leeft, om daarna pas te bepalen wat de kerk lokaal zou kunnen betekenen;
6. De dienende gemeente, die met diaconale daden aanwezig is waar mensen in nood zijn;
7. De lerende gemeente, die - ook voor buitenkerkelijken - met een breed aanbod aan vorming & toerusting komt;
8. De gemeente met geloofscursussen voor enerzijds beginners en anderzijds gevorderden;
9. De vierende gemeente voor gasten die in een uitnodigende sfeer komen ontmoeten, vieren en horen;
10. De vierende gemeente met “mixed economy”, met een variatie aan verschillende kerkdiensten op zondag, voor diverse doelgroepen, óók voor nieuwkomers;
11. De pastorale gemeente, meelevend gericht op alle mensen die de Heer op onze weg brengt;
12. De gemeente met hart voor cultuur, die mensen verrast door de schoonheid van religieuze kunst & cultuur;
13. De gemeente als klooster, met een aanbod voor mensen die zoeken naar zin en betekenis;
14. De gemeente met een missionaire predikant, die voorgaat als voortrekker;
15. De gemeente die van betekenis is voor het dorp;
16. De gemeente met hart voor sport; organiserend en present bij manifestaties;
17. De kindvriendelijke gemeente met hart voor kinderen èn voor hun ouders;
18. De gemeente met hart voor jongeren, die jeugd serieus neemt, betrekt en inschakelt;
19. De gemeente die met oog voor de variëteit aan doelgroepen tot bloei komt;
20. De gastvrije gemeente met een aanbod voor toeristen en recreanten;
21. De gemeente die met een aanbod op de markt aansluit bij wat er gaande is;
22. De gemeente met een aanbod van rituelen, gebeden en liederen op de kruispunten van het leven, als door lief & leed het leven van mensen broos blijkt;
23. De gemeente die liefheeft met het verstand, waar mensen behoefte hebben aan doordenking;
24. De gemeente met het kerkgebouw als missionair vertrekpunt, waar gedreven gemeenteleden door benutting van het gebouw van die kerk een bedrijvig centrum maken;
25. De gemeente in een multiculturele context, open voor ontmoeting en interreligieuze dialoog voor mensen uit andere culturen;
26. De gemeente met een pioniersplek voor bijvoorbeeld onderzoek, kerkgroei en experimenten;
27. De krimp-zonder-kramp-gemeente, die met zorg en liefde in de eigen, kleiner wordende gemeente nieuwe kansen benut;
28. De gemeente aan de maaltijd, waar belangstellenden op een ongedwongen manier komen voor contact en ontmoeting;
29. De reflecterende gemeente, die door bezinning op eigen identiteit en activiteiten komt tot snoeien, nieuwe initiatieven en groei;
30. De gluren-bij-de-burengemeente, die door kennis te maken met partnergemeentes leert en ontdekt hoe veranderingen in de eigen situatie nodig, wenselijk en mogelijk zijn.

Het is een boekje vol inspiratie, waarmee de PKN je iets moois in handen wil geven voor eigen gebruik en/of om anderen erin mee te laten delen.

Geen opmerkingen: