dinsdag 27 april 2010

Benoemingsadviescommissie voor Raad van Toezicht bijeen in VU Amsterdam

Maandagavond 26 april 2010

Evenals vorige week maandag komen we ook vanavond weer als Benoemingsadviescommissie van de Vereniging VU-Windesheim bijeen in de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vorige week maakten we kennis met een nieuwe kandidaat voor de Raad van Toezicht van de Vereniging. Vanavond komen we bijeen om achtereenvolgens in gesprek te gaan met drie zittende leden van de Raad van Toezicht, die dit kalenderjaar voor herbenoeming in aanmerking komen.

De Raad van Toezicht van de Vereniging VU-Windesheim bestaat momenteel uit de dames Schaapveld en De Widt en de heren Weijsenfeld, Paas, Berg, Leijnse, Bouw (voorzitter), Bikker en Willems.

Als Benoemingsadviescommissie hebben we van de Raad van Toezicht de voordracht ontvangen voor de herbenoeming van drie leden van de Raad van Toezicht, de organisatie die toezicht houdt op de Vrije Universiteit, het VU-medisch Centrum, de Christelijke Hogeschool Windesheim, GGZ inGeest en de Vereniging VU-Windesheim. Onze drie gesprekken met deze kandidaten hebben als doel om te komen tot een advies van onze Benoemingsadviescommisie aan de Raad van Toezicht. Als alle lichten op groen staan, zal de Raad van Toezicht in juni 2010 aan de leden van de Ledenraad van de Vereniging verzoeken om deze drie kandidaten te herbenoemen voor een volgende termijn van vier jaar.

We voeren drie inspirerende gesprekken, waarin we onderzoek doen naar wat deze drie kandidaten beweegt om als lid van de Raad van Toezicht een positieve bijdrage te blijven leveren aan op Bijbel en levensbeschouwing geïnspireerd hoger onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. We beginnen bij de verwoorde inspiratie in dezen van elke kandidaat, waarna we gezamenlijk terugblikken op de recente veranderingen binnen de instellingen, de Vereniging en de Raad van Toezicht. Daarna blikken we vooruit op meer visionaire zaken voor de komende zittingsjaren en tenslotte verifiëren we of er wederzijds nog enige belemmeringen zijn die een beoogde herbenoeming in de weg zou kunnen staan.
Aan het eind van de avond kunnen we terugzien op plezierige gesprekken, met af en toe diepgaande gespreksonderwerpen, maar ook met blijmoedig en vrijmoedig spreken over de eigentijdse rijkdom van het christelijk gedachtegoed binnen het verenigingsleven van VU-Windesheim en in haar instellingen.

Geen opmerkingen: