woensdag 9 december 2009

De Notarisappel van Stable @ Stenden

Woensdag 9 december 2009

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat de heer Piet A. Bijman - toen nog gedeputeerde van de provincie Fryslân - op de campus van Stenden hogeschool te Leeuwarden een Notarisappel-boom plantte, zulks ter gelegenheid van de opening van het bedrijvenstarterscentrum "Stable" op de Leeuwarder campus van Stenden hogeschool.

STABLE is de afkorting van "STArters Business LEeuwarden". Stable was toen nog een startersproject, dat door de drie hogescholen in Leeuwarden is opgericht. In de jaren 1998 en 1999 was ik namens de (toen nog) Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) samen met andere vertegenwoordigers van de twee collega-hogescholen, de provincie, de gemeente en de Friese Kamer van Koophandel één van de mede-oprichters van dit starterscentrum. Dit project is in april 2008 succesvol afgerond.

Op dit moment is "Business Development Friesland" verantwoordelijk voor een doorstart van dit project. Het STABLE-starterscentrum is momenteel gevestigd aan de Emmakade in Leeuwarden en geeft daar onder andere huisvesting aan een tiental ondernemers. Dit pand aan de Emmakade is het gebouw van het voormalig Provinciaal Electriciteits Bedrijf (PEB), tevens het gebouw waar de rechtsvoorganger van onze Stenden hogeschool - de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland - tot en met 1992 ook was gevestigd, alvorens de verhuizing naar de nieuwe campus aan de Rengerslaan in Leeuwarden kon worden gerealiseerd.

De Notarisappelboom van Stable is op 9 december 2004 geplant in een groenperk van het parkeerterrein tegenover het Bedrijfsrestaurant SAM. Wegens de verbouwing en uitbreiding van de Salle à Manger (SAM) is deze Notarisappelboom verplaatst. Na de verplaatsing heb ik hem niet meer gezien, dus in het komende voorjaar als het hele campusterrein heringericht is, ga ik eens even kijken waar deze "provinciale startersboom" is herplant.

Geen opmerkingen: