zondag 16 juli 2017

Celebrate at Church

Vrijdag 14 juli 2017
Geef elkaar de hand

Drie dagen feest
Voor het bruidspaar en hun familie en vrienden is het vandaag een feestelijke dag, omdat Karinus & Janneke trouwen. Eerder vandaag is het burgerlijk huwelijk al gesloten, en vanavond komen we in een bijna volle kerkzaal van de Salvator in Leeuwarden bijeen, waar hun huwelijk zal worden ingezegend door oud-Stienser Jelmer Woudstra, pastor van de Salvator.
Een grote groep van tientallen gemeenteleden van onze Protestantse Gemeente van Stiens is afgereisd naar Leeuwarden om hier vanavond de huwelijksinzegening bij te wonen van Janneke en Karinus, die als actief jong gemeentelid in onze kerkelijke gemeente van Stiens opgroeide.

Pieter heet alle bruiloftsgangers welkom in de Salvator
Celebrate at Church
Als ceremoniemeester heet Pieter alle kerkgangers om 19.30 uur van harte welkom, en dan gaat alle aandacht uit naar de binnenkomst van bruidegom Karinus en naar de bruid Janneke, die door haar vader door het tussenpad naar voren wordt gebracht, naar het liturgisch centrum, waar haar bruidegom op zijn bruid wacht.
Een muziekband verzorgt de muzikale begeleiding, pastor Woudstra leidt de gehele huwelijksinzegening, en wij luisteren tijdens deze viering ook naar de woorden die bruidegom en bruid achtereenvolgens aan elkaar uitspreken, waarbij zij elkaar eren en elkaar onvoorwaardelijke trouw beloven. Een mooi moment van deze huwelijksdienst.

De liefde beschermt altijd,
heeft altijd vertrouwen,
verwacht het altijd van God
en houdt stand.
(I Korintiƫrs 13:7)

Coffee & Sweets
Na de kerkdienst staan 'Coffee & Sweets' op het programma. Er is onderwijl volop tijd om het bruidspaar te feliciteren en hen Gods onmisbare Zegen toe te wensen, en om daarna elkaar te ontmoeten en het nieuwe huwelijk met elkaar te vieren.
Aan het eind van de avond gaat het bruidspaar met naaste familie en vrienden naar Bakkeveen, waar het trouwfeest wordt voortgezet tot en met aanstaande zondag.

Geen opmerkingen: