zondag 16 juli 2017

Overstappen in Stiens van Kindernevendienst naar Tienerdienst

Zondag 16 juli 2017 
Dominee Overeem zegent de kinderen van de Kindernevendienst één voor één
Ouders staan achter hun kind
In De Hege Stins van onze Protestantse Gemeente van Stiens hebben we vanmorgen een zogenoemde 'overstapdienst'. De kinderen van groep acht van de basisschool nemen vanmorgen afscheid van de Kindernevendienst en stappen vandaag over naar de Tienerdienst.
Dat de ouders van deze kinderen achter hen hebben gestaan tijdens het bijwonen van de Kindernevendienst en dat ze als ouders achter hun kind blijven staan als ze na de komende zomervakantie voortaan de Tienerdiensten zullen bijwonen, wordt gevisualiseerd door de ouders op het liturgisch centrum achter hun kinderen te gaan staan.
Groep 8 van de Kindernevendienst
Dominee Jaap Overeem, die vanmorgen onze voorganger is, bevraagt alle kinderen naar hun schoolplannen voor het komende schooljaar, en daarna worden alle kinderen door onze predikant met een mooie zegenbede één voor één gezegend, opdat zij als gezegende brugklassers na de komende zomervakantie een goede start mogen beleven en dat zij zich ook in de nieuwe fase in hun toekomstige school gedragen mogen weten door Gods liefde en zegen.
Alle overstappers krijgen van de predikant een brief overhandigd, waarmee dominee Jaap Overeem zich tot deze kinderen persoonlijk richt met een groot aantal opbouwende bespiegelingen, die ook de basis vormen van de overdenking van vanmorgen tijdens de preek.

Klas 1 van de Tienerdienst
De leiding van de Kindernevendienst en ook één van de kinderen van een lagere groep van de Kindernevendienst spreken de overstappers met hartversterkende woorden toe, en daarna overhandigen de jongere kinderen en daarna ook de leiding van de Kindernevendienst alle achtste groepers een persoonlijk kadootje.
En zoals er bij een overstap in het openbaar vervoer ook altijd sprake is van een volgende, nieuwe bestemming, worden de kinderen van groep 8 van de Kindernevendienst tenslotte nog toegesproken door de leiding van de Tienerdienst, waarna enkele tieners van de huidige Tienerdiensten de aanwezige overstappers van groep acht een witte steen overhandigen waar de namen van deze achtstegroepers op staan, die zij mee kunnen nemen naar de eerstvolgende Tienerdienst, om die te leggen bij alle andere witte stenen die alle voorgaande tieners indertijd al hebben gelegd in vroegere Tienerdiensten. Zo zullen ook de nieuwe brugklassers hun steen leggen bij alle andere stenen, en zullen zij ook hun eigen steentje gaan bijdragen aan de geloofsopbouw van zichzelf en van alle andere huidige en toekomstige deelnemers van de Tienerdiensten.

Welkom van de Tienerdienst aan de nieuwe tieners

Geen opmerkingen: