woensdag 12 mei 2010

Boeier in Stiens

Woensdag 12 mei 2010

De Boeier is een straat in de woonwijk It Aldlân te Stiens. Deze woonwijk wordt doorsneden door een in deze wijk doodlopende vaart. Deze Kletsefeart heeft een open vaarverbinding via de Stienserfeart naar de Dokkumer Ee.

De straatnamen van It Aldlân kun je indelen in twee categorieën.
1. De ene groep straatnamen zijn de aanduidingen van de zogenoemde natte straten, waarmee de straten worden bedoeld die aan het vaarwater liggen. Deze straten kregen in hun straatnaam de namen van boten (bijvoorbeeld: Boeier) en van andere zaken die met water te maken hebben (bijvoorbeeld: Brêgeleane).
2. De andere groep straatnamen zijn de aanduidingen van de zogenoemde droge straten, waarmee de straten worden bedoeld die niet aan het vaarwater liggen. Deze straten kregen in hun straatnaam landnamen, zoals bijvoorbeeld: De Blikken.

De Boeier is dus zo'n "natte straat", omdat deze woonstraat parallel ligt aan en ten zuiden ligt van de Kletsefeart. De Boeier is aan de oostzijde toegankelijk via het Skûtsje en loopt aan de westzijde dood aan de kant van de Brêgeleane. Voor fietsers en wandelaars is op dat eind een doorsteek gemaakt naar de Brêgeleane.

Een Boeier is een oud scheepstype, een platbodem, gebouwd als zeilschip, dat snel kan varen. Omdat dit zeilschip zo snel kan varen, was het vroeger als vooral geschikt om bederfelijke waar te vervoeren, zoals: boter en vis. Boeiers voeren destijds zowel op binnenwater als buitenwater. Tegenwoordig worden ze vooral gebruikt voor de pleziervaart.

Boeiers behoren tot de categorie van de kromstevens. Ze hebben een gekromde voorstevenbalk, waar het rondgebogen hout van de scheepswanden van stuurboordzijde en bakboordzijde bijelkaar komen. Over het algemeen gaat men er van uit dat het woord Boeier is afgeleid van 'boeien' of 'opboeien'. Beide woorden schijnen verband te houden met het aan de voorzijde vastzetten van de gebogen planken van de scheepswanden.

Geen opmerkingen: