dinsdag 16 januari 2018

Bijbelleesrooster 2017 van het NBG

Dinsdag 16 januari 2018 
Cover van het Bijbelleesrooster 2017 van het NBG


Jaarlijkse uitgave voor iedereen toegankelijk
Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het huidige, nieuwe kalenderjaar zijn we thuis al weer begonnen met het Bijbelleesrooster van 2018.
In het afgelopen jaar hebben we tot en met Oudejaarsdag aan tafel de Bijbel gelezen volgens het 'Bijbelleesrooster 2017'.
Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2017 is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het Bijbelleesrooster ook volgen als RRS-feed, via Twitter, via www.debijbel.nl, en ook via email kun je dagelijks de bijbeltekst van de dag ontvangen.

Oecumenisch Leesrooster 
Het Bijbelleesrooster bood ook in 2017 elke dag weer een korte bijbellezing. Voorheen was dat al dan niet met een dagelijks thema. Voor het jaar 2017 is dat thema wel ingevoegd. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

A-jaar 
Het afgelopen (kerkelijk) jaar 2017 was een zogenoemd 'A-jaar'. Dat wil zeggen dat in het afgelopen jaar het Evangelie volgens Matteüs centraal stond. Daarnaast besteedde dit Bijbelleesrooster 2017 extra aandacht aan de eerste brief van Petrus en aan de profeten Jesaja en Ezechiël. Verder besteedde dit leesrooster aandacht aan het terugkijken op vijfhonderd jaar Reformatie.

Bijbelboeken en dagthema's
Behalve de bovengenoemde bijbelboeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2017 ook gelezen uit de bijbelboeken: 1 Kronieken, Johannes, 2 Kronieken, 1 Korintiërs, Spreuken, Zacharia, Romeinen, Judas, 2 Johannes, Jeremia, Galaten, Exodus, Genesis, 2 Tessalonicenzen en Titus.
Enkele uitnodigende dagthema's van het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld: Wijze wens, Rustgevend, Het komt goed, Huwelijk als metafoor, Wat is wijsheid, Keuzevrijheid, Goed regeren, Dat had je gedroomd, Schreeuw uit de diepte, Goede raad is duur, Gods moederliefde, en God vergeet Zijn volk niet.
Elke maand werden de gebruikers van het Bijbelleesrooster ook uitgenodigd om eens een uitstapje naar de NBG-website debijbel.nl te maken. Kijk bijvoorbeeld eens hoe de tempel van Salomo voor God er uit zag, of onderzoek hoe olielampen in de tijd van de Bijbel werden gebruik.

Nederlands Bijbelgenootschap
Met het uitgeven van dit Bijbelleesrooster wil het NBG het bijbellezen toegankelijker maken. Het rooster kan worden gebruikt als handvat om de Bijbel te lezen, om geïnspireerd te worden, waarbij de bijbelteksten je helpen om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren.
Achterin het boekje wordt informatie gegeven over wat er op debijbel.nl allemaal is te ontdekken over de wereld van de Bijbel.

debijbel.nl
Het Bijbelleesrooster verwijst ook naar de NBG-website debijbel,nl, waar veel informatie kan worden gevonden over allerlei onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Op die site kun je onder andere De Nieuwe Bijbelvertaling lezen. En als je lid bent van het NBG heb je de beschikking over heel veel extra's op deze bijbelsite, zoals uitleg, foto's, veel verschillende bijbelvertalingen, filmpjes, kaarten, tijdlijnen, enzovoort. Alle leden zorgen er door hun ledenbijdrage voor dat deze website en alle andere bijbelwerk steeds verder wordt uitgebreid en verbeterd.
Kijk maar eens op: debijbel.nl

Geen opmerkingen: