woensdag 10 januari 2018

Kennis Maken Dag 2018 van NHL Stenden Hogeschool

Dinsdag 9 januari 2018 
Openingsact van de Kennis Maken Dag 2018

Openingsact in vuur en vlam

Dit jaar vervalt de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst van Stenden Hogeschool, want met het oog op de bestuurlijke fusie tussen de stichtingen van NHL Hogeschool en van Stenden Hogeschool tot nieuwe Stichting NHL Stenden Hogeschool hebben de oorspronkelijke colleges van bestuur afgelopen voorjaar besloten om in plaats van deze nieuwjaarsbijeenkomst aan het begin van het nieuwe kalenderjaar en aan het begin van haar eerste bestaansjaar een zogenoemde Kennis Maken Dag te organiseren.
Deze dag is bestemd voor alle medewerkers van onze nieuwe hogeschool, die vanuit alle locaties vanmorgen met bussen naar het Kalverdijkje te Leeuwarden zijn afgereisd, om daar in de grote sporthal de openingsceremonie bij te wonen, die gepaard gaat met een indrukwekkend zangstuk omlijst met verrassende projecties op doek, waarbij langzamerhand de namen van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool samen in elkaar overvloeien in het nieuwe logo van onze nieuwe hogeschool.

Presentatoren interviewen College van Bestuur
Opening met College van Bestuur
De presentatoren - onze collega's Nants Schilstra & Jos Zoer - heten aan het begin van de middag zo'n duizend hogeschoolcollega's welkom.
De leden van ons nieuwe College van Bestuur worden uitgenodigd om op het podium te komen, waar Jan van Iersel en Klaas-Wybo van der Hoek en Erica Schaper achtereenvolgens kort worden geïnterviewd, opdat zij iets van hun dromen, wensen en bijdragen met betrekking tot onze nieuwe hogeschool kunnen presenteren.

Burgemeester Ferd Crone
Burgemeester Ferd Crone
Daarna wordt de Leeuwarder burgemeester Ferd Crone uitgenodigd om ons vanaf het podium toe te spreken. Crone relateert daarin de nieuwe hogeschool aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en prijst de vele studenten van onze hogeschool die nu al volop eraan meewerken dat mensen zich in het kader van dit 2018-project met elkaar verbinden, dat zij zich inzetten op het gebied van maatschappelijk problemen zoals bijvoorbeeld armoede. Crones boodschap is duidelijk: als Leeuwarden, Fryslân en als NHL Stenden Hogeschool zijn wij nu al overal in beeld, en daar mogen we trots op zijn.

Professor Michael Shanks
Professor Michael Shanks
Dan volgt Michael Shanks als spreker. Shanks is professor aan het Stanford Archeology Center, spreekt vandaag over 'The way of design and the future'. Twee items die Michael Schanks aanduidt als taak van een hogeschool zijn: 'Reaching out' & 'Building bridges'. 
Ook gaat hij nader in op het begrip 'T-thinking' waarbij de horizontale lijn staat voor Connectie en de vertikale lijn voor Expertise. Management ziet hij in dat opzicht als het verbinden van de verschillende beschikbaar zijnde expertises.

Professor Trudy Dehue
Professor Trudy Dehue
Volgende spreekster is Trudy Dehue, emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze houdt zich bezig met wetenschapsonderzoek en haar lezing kreeg als thema mee: 'Over feiten en alternatieve feiten'. 
Trudy Dehue:

  • Materiële (technologische) en talige ontwerpen maken werkelijkheden, en die twee verstrengelen ook nog met elkaar.
  • Wetenschapsonderzoek draagt zorg voor meer wetenschapsdemocratie, verbetert de wetenschap en resulteert in meer vertrouwen in de wetenschap.


Fotograaf Jimmy Nelson
Fotograaf Jimmy Nelson
Jimmy Nelson wijst ons bij aanvang van zijn presentatie op het feit dat de drie items van deze Kennis Maken Dag - Meet & Explore & Connect - bij uitstek passen bij de inhoud en boodschap van zijn presentatie hier en nu.
Hij begint met een anekdote van een belevenis in Soedan, om dan met een flash back naar zijn kinderjaren terug te gaan, waar en hoe alles begon.
Tussen de regels door maakt hij ons duidelijk dat anderen al heel snel over je heen vallen als je iets bijzonders doet of iets bijzonders hebt gedaan. De vraag is dan of je ermee stopt en het verbergt, of dat je doorgaat met wat je doet. Nelson kiest dan voor het laatstgenoemde scenario. Doorgaan met waar je aan bent begonnen.
Met veel expressie en met ondersteunend beeld & geluid laat hij zien waar zijn passie zit, en op welke wijze hij vaak toch gedaan krijgt wat hij beoogt.
Op blote voeten, druk heen en weer lopend op het podium en vóór het podium, stills creërend op het podium met collegeleden en andere collega's, op zijn knieën en met steeds weer nieuwe foto's en filmpjes boeit hij ons als publiek, met als eindresultaat een lang en welverdiend applaus.

Workshop van Henk Wolf
Workshops in Leeuwarden
Dan is het moment aangebroken om ons op te delen in subgroepen, uiteengaand in een groot aantal workshops her en der in de Friese hoofdstad.
Zo kun je in de sporthal aan yoga doen, of gaan schermen.
In de Leeuwarder binnenstad staan rondleidingen op het programma in de Blokhuispoort en in het Fries Museum.
En je kunt ook naar Aqua Zoo of voor het thema 'Fossylfrij Fryslân' naar ons Stenden Hotel.
Bussen rijden ook richting WTC Leeuwarden, waar ik met een groep collega's de presentatie bijwoon van onze taalkunde-collega Henk Wolf, die vertelt en voorleest over zijn botsing met een meerkoet, waardoor hij het zicht van zijn rechteroog verloor, en dat in de jaren daarna op wonderlijke wijze toch weer voor vijftig procent terug kreeg.
De geslaagde Kennis Maken Dag 2018 wordt aan het begin van de avond afgesloten met een diner in Wokpaleis Leeuwarden.

Een karakteristieke foto van spreker-fotograaf Jimmy Nelson


Geen opmerkingen: