donderdag 8 april 2010

Bestuur Stichting Jabikspaad Fryslân in de Jacobshoeve

Donderdag 8 april 2010

De bestuursvergadering van de Stichting Jabikspaad Fryslân vindt vanavond plaats in de Jacobshoeve van Douwe & Klaske Wijbenga te Sint-Jacobiparochie. Dit Bêd & Brochje (Bed & Breakfast)-adres ligt enkele panden verwijderd van De Groate Kerk, de startplaats voor de wandelaars die het Jabikspaad gaan bewandelen, voor velen als pelgrim de aanlooproute naar Santiago de Compostela. Klaske is penningmeester van het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân, waarvan ik bestuursvoorzitter ben. We vergaderen in de sfeervolle voorkamer van deze pelgrimshoeve.

Eerst passeren een aantal bestuurlijke contacten die we onderhouden met bijvoorbeeld Plattelânsprojecten Fryslân, met de "Oude Paden Nieuwe Wegen" van Landschapsbeheer Fryslân en met het Vlaams Compostela Genootschap van België.

Een aanmerkelijk deel van deze bijeenkomst wordt besteed aan de aanstaande onthulling van ons pelgrimsmonument de "Jirnsumer Moeting", die op 5 juni 2010 zal worden verricht door gedeputeerde Hans Konst van de Provincie Fryslân. Dan vieren we ook het tienjarig bestaan van het Jabikspaad. Hoofdspreker op die middag zal professor dr. Hans Mol zijn, verbonden aan de Fryske Akademy en specialist op het gebied van de Orde van Duitse Ridders, de ridderorde die op een bijzondere manier is verbonden met het Jabikspaad.

Ook op het project van De Groate Kerk is grote voortgang geboekt. Een belangrijke stap is gezet nu het Nederlands Genootschap van Sint Jacob samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân invulling wil geven aan het nieuw te bouwen en in te richten Pelgrimscentrum Sint Jacob, dat is gepland op drie bouwlagen van het toegangsportaal van De Groate Kerk te Sint-Jacobiparochie. We zijn blij met het besluit van het bestuur van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob dat dit pelgrimsgenootschap voor haar leden in Noord-Nederland en voor alle overige belangstellenden een informatiecentrum voor Europese Jacobspaden wil openen op deze noordelijke startplaats van de pelgrimsroute naar het Spaanse Santiago de Compostela. Ons bestuur besluit in dezen van harte mee te werken om dit zo gewenste pelgrimscentrum te realiseren.

Het Pelgrimscentrum Sint Jacob zal voor alle pelgrims, andere wandelaars en overige belangstellenden een aantrekkelijk centrum worden voor onder andere informatie, ontmoeting, bezinning, stilte, verkoop, verhuur en bemiddeling. Als we in de komende maanden uitsluitsel krijgen over medefinanciering uit het fonds voor Bezinningstoerisme van de provincie Fryslân en van de gemeente Het Bildt, zal het mogelijk zijn om al aan het eind van dit kalenderjaar de deuren te openen van dit beoogde Pelgrimscentrum Sint Jacob.

Geen opmerkingen: