woensdag 7 april 2010

Visitatievoorbereiding van ETEPS @ Stenden University

Woensdag 7 april 2010

Vanmorgen arriveren onze Europese partners van ETEPS bij Stenden hogeschool te Leeuwarden. ETEPS betekent: "European Teacher Education for Primary Schools". Stenden hogeschool draagt overmorgen Nederlands eerste internationale variant van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor ter accreditatie. Stenden hogeschool doet dat samen met het Buskerud University College uit Noorwegen, het University College Zealand uit Denemarken en de Linaeus University uit Zweden. Vandaag komen uit deze vier deelnemende landen de vertegenwoordigers van het management, van het docententeam en van de scholen voor internationaal basisonderwijs in Leeuwarden bijeen om de geplande visitatie van overmorgen voor te bereiden.

Vanmiddag en vanavond gaan eerst het bestuur & management, daarna de werkvelddeskundigen en tenslotte ook het internationaal docententeam in gesprek met een voor deze gelegenheid geformeerd auditpanel, om te beoordelen of er hier en daar nog puntjes op de "i" moeten worden gezet in de documentatie, in de groepssamenstelling en in de mate waarin adekwaat kan worden geantwoord op uiteenlopende vragen die in deze finale audit worden gesteld. Ik woon vandaag hiervan de debriefings bij om alle panels en de projectleiding optimaal te kunnen adviseren op welke wijze deze panels op de visitatiedag een zo duidelijk mogelijk beeld kunnen schetsen van deze opleiding, ten overstaan van een internationaal visitatiepanel dat aanstaande vrjdag de kwaliteit van deze nieuwe opleidingsvariant zal gaan beoordelen.

Het is een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat er een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod wordt ontworpen, ontwikkeld en aangeboden, zulks in nauwe samenwerking met drie partnerinstellingen voor hoger onderwijs uit Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Vandaag wordt duidelijk dat de participanten van deze vier hoger onderwijsinstellingen hard hebben gewerkt om een mooi concept op de kaart te zetten voor een internationale lerarenopleiding voor het onderwijs in de internationale basisscholen in Europa. Hier en daar zien we nog een aantal optimaliseringspunten die morgen in twee subteams zullen worden afgewikkeld en dan zijn we morgen klaar voor de visitatie van aanstaande vrijdag en is het moment gekomen om aan een internationaal beoordelingspanel van gezaghebbende deskundigen te laten zien en te laten beoordelen wat de vier Europese partnerinstellingen in de afgelopen jaren hebben ontworpen en ontwikkeld.

Geen opmerkingen: