donderdag 14 december 2017

Afscheid Officier Leendert Klaassen van Stenden Hogeschool

Donderdag 14 december 2017
Leendert Klaassen, Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Afscheid als voorzitter van het College van Bestuur
Vandaag neemt Leendert Klaassen afscheid als voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. Op de dag dat NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool op 1 januari 2018 fuseren tot NHL Stenden Hogeschool gaat Leendert met pensioen. Vandaag zijn alle notariële fusiedocumenten ondertekend, dus deze dag is bij uitstek een natuurlijk moment om officieel en welverdiend afscheid te nemen van onze hogeschool.
Na zijn voorgaande functies als burgemeester, griffier van de Eerste Kamer en bestuurder van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie sloot Leendert Klaassen zijn professionele loopbaan bij onze hogeschool af als voorzitter van het College van Bestuur, na de succesvolle bestuursperiode waarin Leendert ook een ware ambassadeur is geweest voor internationalisering van het hoger (beroeps)onderwijs. Dat is dan ook de reden dat zijn afscheid vandaag met name in het teken staat van Internationalisering van het het hoger onderwijs.

Internationalisering en Kwaliteit
In de volle nieuwe en grootste collegezaal van Stenden Hogeschool worden alle aanwezige genodigden uit binnen- en buitenland hartelijk welkom geheten door Erica Schaper, onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur in oprichting van NHL Stenden Hogeschool. Zij roemt Leendert Klaassen als één van de 'founding fathers' van onze aanstaande, nieuwe fusiehogeschool en meldt dat de aan Leendert gelabelde thema's Internationalisering en Kwaliteit vandaag centraal zullen staan tijdens deze afscheidsbijeenkomst.

Celebrate your legacy!
Dan volgt Wayne Johnson, 'Head of (international) Sites', die vanmiddag als presentator de afscheidsspeeches aan elkaar verbindt. Wayne attendeert eerst de aanwezige familieleden van Leendert op het feit dat zij vanmiddag veel zullen horen over de impact die Leendert in de afgelopen jaren heeft gehad op de internationalisering van het hoger onderwijs. En Leendert roept hij op tot: "Celebrate your legacy". Tijdens zijn speech toont hij tussen de bedrijven door enkele filmfragmenten waarin onze collega's en studenten van de vier internationale campus sites in Zuid-Afrika, Qatar, Thailand en op Bali waarderende woorden spreken en zingen ten afscheid van Leendert.

Kind, warm and gratious
Dan volgt de afscheidsspeech van professor Stephen Dunnett, vice provost at State University of New York at Buffalo in de Verenigde Staten, tevens voorzitter van onze Raad van Advies van de Global Campus Sites. Dunnett roemt de insteek van Stenden Hogeschool om onze focus op 'Global Competences', immers de 'Global labour market' vraagt tegenwoordig om afgestudeerden die 'global competent' zijn.
Stenden Hogeschool noemt hij 'a highly internationalised institute', en haar voorzitter Leendert Klaassen karakteriseeert hij als: 'kind, warm and gratious'.
Stephan Dunnett over internationalisering heden ten dage: "There is no going back!"

Burgemeester van het HBO
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen is de volgende spreker. Hij betitelt Leendert Klaassen als de 'special envoy' (afgezant, ambassadeur) van Stenden Hogeschool, en ook van het hele HBO. En in deze tijd van verregaande netwerkvorming in de internationalisering kun je dan eigenlijk niet stellen dat Leeuwarden het centrum van de wereld is, maar je mag Leeuwarden in het algemeen en Stenden Hogeschool in het bijzonder wel met recht een internationale hotspot noemen.
Thom de Graaf:

  • We hopen dat onze nieuwe onderwijsminister een stimulans wil geven aan internationalisering van het hoger onderwijs.
  • Studenten krijgen een ruimere blik in 'international classrooms'
  • Er is geen andere hogeschool in Nederland die het met haar Global Campus Sites zo structureel en grondig heeft aangepakt als Stenden Hogeschool.
  • Stenden Hogeschool is een mooi rolmodel voor hoe internationalisering van hoger onderwijs kan worden vormgegeven.

Behalve zijn buitenland-aanpak roemt Thom de Graaf ook de binnenlandse inzet van Leendert Klaassen in het hoger beroepsonderwijs. Daarbij roemt hij zijn prestaties met betrekking tot het realiseren van de nog recente conversie-operatie in het Hoger Economisch Onderwijs, en geeft daarbij aan dat de kracht van Leendert ligt in het feit dat hij iedereen wel de ruimte geeft om te handelen, en dat hij dan toch uitkomt waar hij wil. Thom de Graaf: '"Je was een burgemeester in het HBO" en "NHL Stenden Hogeschool is mede dankzij jou, Leendert, nu klaar voor de volgende stap".

Naam met respect uitgesproken
Dan volgt een verrassend deel van de middag.
Eerst krijgt Cees Bijl het woord om Leendert Klaassen toe te spreken vanuit zijn functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Stenden Hogeschool. Hij roemt Leendert ook om zijn goede begin binnen de hogeschool jaren geleden, toen hij met een luisterende houding zijn werk begon en Leendert de nadruk vanaf dat moment heeft gelegd op onderwijskwaliteit.
Cees Bijl:

  • Waar haalt de man de tijd en de energie vandaan?
  • De naam van Stenden Hogeschool wordt met respect uitgesproken.

En dan geeft hij het woord door aan Ferd Crone, de burgemeester van de gemeente Leeuwarden, die met de eerst omgehangen ambtsketen aangeeft dat hij nu officieel in functie als burgervader spreekt. Hij begint met de mededeling dat hij vanmiddag Leendert niet de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau kan uitreiken, want die onderscheiding heeft Leendert al. Dan volgt zijn toespraak, waarin hij met klem benadrukt dat het Leeuwarder hoger onderwijs een hoge waarde toevoegt aan de stad. Burgemeester Crone wijst op de bijdrage die Leendert Klaassen in meerdere opzichten leverde aan de stad en aan de organisaties in de regio, en wijst ons op het groot aantal nevenfuncties dat Leendert naast zijn voorzitterschap van ons College van Bestuur vervult. En dan komt de grote verrassing als Crone meedeelt dat het onze koning heeft behaagd om Leendert Klaassen vandaag koninklijk te onderscheiden als 'Officier in de Orde van Oranje-Nassau'. Leendert krijgt de versierselen daartoe opgespeld, met een stevig applaus van de zaal, waarmee de aanwezigen in de zaal deze welverdiende onderscheiding van harte onderschrijven.

Kwaliteit in relatie tot missie, visie en strategie
En dan aan het eind van deze sessie maakt Leendert Klaassen van de gelegenheid gebruik om tot slot zijn afscheidsspeech te houden. Hij begint te vertellen dat alle loftuitingen van vanmiddag wel heel erg ver gaan, maar dat hij er wel heel dankbaar voor is.
In zijn toespraak staan items centraal zoals: Internationalisering, Publiek bestel, Rechtmatigheid en Doelmatigheid, Transparantie, en Kwaliteit in relatie tot missie, visie en strategie.
Leendert Klaassen: "Ik heb mogen ervaren dat je van het hoger onderwijs gaat houden".
Dan roemt hij de kwaliteiten en de inzet van onze hogeschoolmedewerkers, van het management, en van de leden van de medezeggenschapsraden, en zegt dat hij veel heeft gehad aan de professionaliteit van alle mensen met wie hij dagelijks werkte.
Tenslotte bedankt hij alle sprekers van vanmiddag en sluit dan af met de stelling: "Maatgevend is de kwaliteit van wat we willen bieden".


Geen opmerkingen: