zondag 17 december 2017

De muzikale weg naar kerstmis 2017

Zondag 17 december 2017 - 3e Zondag van Advent
Auke de Boer op vleugel & Folkert-Hans Tolsma op trompet in De Hege Stins
Kerst-traktatie
De Evangelisatiecommissie van de Protestantse Gemeente van Stiens organiseert vanavond in De Hege Stins te Stiens het jaarlijkse Kerstconcert. Het is haar muzikale weg naar kerstmis, verzorgd door twee muzikanten, in samenwerking met een vertelster.
Onze gemeente-organist Auke de Boer vormt voor dit Kerstconcert een gelegenheidsduo met de populaire blaasmusicus en zanger Folkert-Hans Tolsma. Met wisselende instrumentele samenstellingen van kerkorgel, vleugel, saxofoon, klarinet en trompet worden alle aanwezigen in de kerkzaal vanavond getrakteerd om prachtige Kerstmuziek.

Maria & Jozef met Jezus
Toegezongen op papa-dag
Op het liturgisch centrum staan nog steeds de twee beeltenissen van Maria & Jozef, waarvan stiefvader Jozef het kindje Jezus op zijn armen heeft. Vanmorgen werd uitgeroepen dat Jozef vandaag zijn Papa-dag heeft, en welverdiend, want Jozef verdwijnt na de geboorte van Jezus nogal (te) snel uit beeld. Maar vanavond zijn Jozef & Maria er met hun kindje helemaal bij.

Volop Kerst-variatie
Nu eens luisteren we naar de instrumentele intermezzo's, dan weer worden we uitgenodigd om vooraf geselecteerde Kerstliederen in samenzang mee te zingen; en er is tweemaal gelegenheid voor de mensen in de kerkzaal om uit een lijst van tien graag gezongen Kerstliederen een tweetal verzoeknummers te roepen, en na het Kerstverhaal wordt door Folkert-Hans Tolsma het welbekende lied 'Mag ik dan bij jou' solo gezongen, met begeleiding op vleugel door Auke de Boer.

Vertelster Wiepie Tolsma
Eind goed, al goed in Bolivia
Vertelster vanavond is Wiepie Tolsma, die een kerstverhaal vertelt, handelend over een straatkind in Bolivia, die terechtkomt in een opvang voor dakloze kinderen, en die daar met de nodige zorg wordt opgevangen. Het is een waar Kerstverhaal, met een happy end, want mede door de de zorg die aan dit straatkind is verleend, is deze kansarme jongen nu - meer dan twintig jaar later - advocaat.
Eind goed, al goed!

Folkert-Hans Tolsma speelt de kerststerren van de hemel

Kerst beleven
Dat deze zondagavond van de 3e Advent een top-avond wordt, had je kunnen weten, want als twee zulke topmuzikanten het beste van toetsen & blazen bij elkaar brengen, kan het niet anders of het moet behalve inhoudelijk ook in muzikaal opzicht een belevenis worden. En een belevenis is het zeker, vooral als onder de speelse klanken van de vleugel en de stevige noten van ons kerkorgel de spetterende klanken van de drie verschillende blaasinstrumenten - met zelfs ook die snelle wisselingen tijdens de muziekstukken - de boventoon voeren. Kortom een ware muzikale belevenis, ofwel een vrolijke muzikale weg naar kerstmis 2017, op deze derde zondag van Advent.

Drie kaarsen branden vandaag
Geen opmerkingen: