woensdag 20 december 2017

Nijkleastervergadering in Adventstijd

Maandag 18 december 2017 
In het koor van de kerk begint het Nijkleaster-bestuur haar vergaderingStilte & bezinning voorafgaand aan verbinding
De laatste bestuursvergadering van dit jaar van de Stifting Nijkleaster vindt vanavond plaats in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk te Jorwert, de vestigingsplaats van het Friese Nijkleaster.
Als bestuurders beginnen we zoals te doen gebruikelijk in het koor van de kloosterkerk met een meditatief moment van stilte & bezinning, onder leiding van de pionierspredikant van Nijkleaster: Hinne Wagenaar.

Naar een permanente kloostervestiging
Daarna volgt de zakelijke vergadering, waarin we terugblikken op enkele zaken van het afgelopen kalenderjaar, en vooruitblikken op bestuurszaken die in het komende jaar ter bestuurstafel zullen komen, waarbij veel tijd wordt besteed aan de plannen om op termijn iets ten noorden van Jorwert het Westerhûs als permanente kloostervestiging te realiseren.

Geen opmerkingen: