donderdag 28 december 2017

deSmaakvanNHLStendenHogeschool

Donderdag 28 december 2017 
De kerstpakketwenskaart 2017 van NHL Stenden HogeschoolCelebrate
De dagen voorafgaand aan het kerstreces zijn in veel organisaties de periode waarin een kerstpakket wordt gegeven aan alle medewerkers, en in sommige gevallen ook aan de medewerkers die aan het eind van hun loopbaan wegens bijvoorbeeld het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van hun werk en werkgever hebben genomen.
Veelal gaat het om de traditionele kerstpakketten met geschenkartikelen of om het schenken van waardebonnen, waarmee werknemers iets naar eigen gelieven kunnen kopen, en/of waarmee ze een goed doel financieel kunnen steunen. Ook allerlei andere en mengvormen worden toegepast.
Diaconieën van kerken en voedselbanken doen in die tijd oproepen om hele of gedeeltelijke inhouden van kerstpakketten aan hen te schenken, opdat ook de minderbedeelden van onze gemeenschap delen in de vreugde van een kerstpakket.

Share
Werknemers waarderen het doorgaans dat de werkgever zelf het kerstpakket overhandigt, of dat bij grotere organisaties laat doen door de direct leidinggevenden. Op de radio hoorde ik twee weken geleden dat werkgevers in veel gevallen meer geld aan kerstpakketten besteden naarmate het moment van bestellen dichter op de kerstdagen ligt, dus kennelijk hangen de hoogte van het budget en het voorgevoel van kerst met elkaar samen.

Explore
Enige dagen voor kerst wordt er aangebeld. Een bode aan de deur met een doos die hij bij ons thuis afgeeft.
Daarin blijkt het kerstpakket te zitten van onze in oprichting zijnde nieuwe NHL Stenden Hogeschool. Een wenskaart zit in de doos, met daarop bijpassende kerst(pakket)thema's genoemd als: Celebrate & Explore & Share.
Het pakket van 'de Knegt & Leeflang' bevat artikelen van culinaire aard, met gebruiksvoorwerpen van onder andere Leeff, en Spaanse olijfolie. Kortom, goederen die in combinatie met elkaar gebruikt en verbruikt kunnen worden.
De wenskaart meldt dat, waar en hoe we alvast inspirerende recepten op een receptensite van de nieuwe hogeschool kunnen vinden; en daar kun je als collega ook je eigen tip/top-recept op plaatsen, opdat ook al je collega's zich kunnen storten op je warm aanbevolen culinaire suggesties.

Terugblik & vooruitblik
In deze wenskaart worden alle hogeschoolcollega's door de drie leden van het nieuwe College van Bestuur i.o. van de in de startblokken staande NHL Stenden Hogeschool bedankt voor het feit dat we ook in het afgelopen jaar weer "keihard hebben gewerkt: voor onze studenten, aan ons onderwijs én onze nieuwe hogeschool", en als verwijzing naar de strekking van het kerstpakket en naar de aanstaande hogescholenfusie schrijven ze ook: "Samen bepalen we de ingrediënten van onze nieuwe hogeschool".

Geen opmerkingen: