zaterdag 23 december 2017

Let op: Bietencampagne

Zaterdag 23 december 2017
Langzaam door de bocht bij de entree van Feinsum

Bietentransport
We zitten hier in het noorden van Fryslân nog in de jaarlijkse bietencampagne. Her en der worden - op diverse voor grote vrachtwagens goed toegankelijke opslagplaatsen - hoge bulten suikerbieten opgeworpen, in afwachting van transport naar de suikerfabriek.
Maar om het op die opslagplaatsen te krijgen, moet het eerst worden gerooid, van het land gehaald, en naar die opslagplaatsen gebracht.

Let op gevaarlijk wegdek
Dat is wat gisteren en ook vandaag gebeurt op een akker aan de Hege Hearewei, ten westen van het Friese Feinsum. De suikerbietenrooimachine is vandaag de hele dag bezig om de laatste bieten te rooien. Grote tractoren rijden de hele dag af en aan om de suikerbieten vanaf het land over de Hege Hearewei richting Hallumerhoek te transporteren.
Dat transport door die tractoren met hun hoge aanhangers - met beide die enorme wielen - brengt vanzelfsprekend met zich mee dat het wegdek over de volledige lengte van het transporttraject onder een gladde laag klei komt te liggen. Dat alle andere voertuigen die daar over heen moeten vuil worden, ligt wel voor de hand, maar dat het wegdek door die klei erop gevaarlijk glad wordt, is een niet te verwaarlozen risico voor de verkeersveiligheid.

Zorgvuldige boer
Daarom zorgt de plaatselijke bietenboer er vandaag voor dat één van de medewerkers de hele dag op een andere tractor over het transporttraject heen en weer rijdt om zo grondig mogelijk alle klei van het wegdek te schrapen met schuivers vóór- en achterop de tractor.
Ook op de splitsing van de Hege Hearewei en de Holdingawei waar het verkeer in een nu gladde bocht vanuit de Friese Bildthoek het dorp Feinsum in rijdt, wordt zo goed als mogelijk alle klei van het wegdek verwijderd.

Goed spoelen
En als aan het eind van de middag de rooimachine klaar is, en de laatste vracht suikerbieten van het land is gehaald, doet de tractor weer zijn best om de laatste kleikluiten van het wegdek te verwijderen, waarna een tweede grote tractor met een enorme giertank volgt, die het hele wegdek met een grote hoeveelheid water naspoelt, om vervolgens de laatste resten klei zo goed als mogelijk van de doorgaande wegen te halen.
Petje af voor deze suikerbietenboer, die al het mogelijk er aan doet om zijn partij suikerbieten zo snel mogelijk van het land te halen, en er dan ondertussen de hele dag en ook na afloop van zijn rooiwerk er nog voor te zorgen dat de wegen zo schoon mogelijk worden achtergelaten.

Wederzijdse verantwoordelijkheid
Omdat het wel even zal duren voordat alles door regen en berijden van het wegdek zal verdwijnen en het wegdek niet meer zo glad zal zijn, blijft het voor het overige verkeer opletten in verband met de gladheid. Laten we hopen dat alle verkeersdeelnemers hun snelheid hier aanpassen, opdat ongelukken worden voorkomen.
En zo heeft iedereen ook hier - zoals overal en altijd - zijn eigen verantwoordelijkheid te dragen voor een zo veilig mogelijk verkeer.

Geen opmerkingen: