zondag 24 december 2017

Kerstsamenzang 2017 in Feinsum

Zondag 24 december 2017 
Kerstsamenzang in Feinsum met fanfarekorps Crescendo uit Hijum/FeinsumDorpsbelang Stiens
De jaarlijkse kerstsamenzang op de Kerstavond vindt vanavond wederom plaats in de Sint-Vituskerk van Feinsum, die voor deze gelegenheid bij aanvang om 19.30 uur nagenoeg vol zit.
De aanwezigen worden verwelkomd door de vice-voorzitter van het organiserend Dorpsbelang Feinsum, secretaris Klaas Hoekstra. In zijn openingswoord schenkt hij onder andere aandacht aan het feit dat twee weken geleden een groep dorpsbewoners de hele dorpskerk schoon heeft gemaakt tijdens de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt; we zitten er vanavond dan ook schoon en warmpjes bij.

Fanfarekorps Crescendo van Hijum/Finkum
Daarna begint het fanfarekorps Crescendo uit Hijum/Finkum te spelen, onder leiding van dirigente Hilda Wiersma. Het korps begeleidt evenals in voorgaande jaren vanavond ook de samenzang.
Begonnen wordt met een medley, waarin ook het gezang 'Komt allen tezamen' een plaats heeft. Dat wordt opgewekt gespeeld, zodat je het gevoel krijgt dat er iets staat te gebeuren. Geen wonder, het Kerstfeest staat voor de deur.
Daarop volgt een Frozen-medley, en dan is het tijd voor samenzang met het wereldberoemde Kerstlied 'Stille nacht, heilige nacht!'

Ook dit jaar weer prachtige tekstborden in de kerk
Kerst in koperklanken
Voordat de spreker het woord krijgt, volgt een muzikaal intermezzo in drie delen van Crescendo. Eerst spelen ze 'You raise me up', waarin de kerstklokken helder klinken, en dat wordt ingezet en vervolgd in het slotstuk met een stevige inzet van de drummer van het korps.
Tweede muziekstuk is 'Fairytale of New York', waarin duidelijk de Ierse folk-stijl doorklinkt.
De drieluik wordt afgesloten met 'It's beginning to look a lot like Christmas'.

Hendrik Liemburg op de preekstoel
Verteller Hendrik Liemburg
Daarna komt verteller Hendrik Liemburg uit Britsum aan het woord. Hij vertelt onder andere over de smartphone, alhoewel hij zich realiseert dat de smartphone evenveel (of eigenlijk niets) te maken heeft met het Kerstfeest als de kerstboom. In een Kersttijd waarin de behoefte aan wereldvrede altijd iets meer dan gemiddeld wordt gemist, geeft hij aan dat het geloof ook heden ten dage nog steeds zowel ten goede als ten kwade wordt ingezet.
Hendrik Liemburg geeft ons mee: 'Kinderen zijn van nature nooit de veroorzakers van het kwaad, maar in de praktijk wel de slachtoffers'. Gelukkig het kind dat in Fryslân wordt geboren en opgroeit - ten opzichte van bijvoorbeeld Soedan - want als kind moet je wel het geluk hebben dat je geboren wordt en opgroeit in een regio waar het goed leven is.

Kerkraam Sint-Vituskerk Feinsum
Kerstkransje plus
We beantwoorden deze kerstoverdenking met het lied 'Komt allen tezamen'.
Daarna volgt weer een muzikaal intermezzo van Crescendo met 'Merry Christmas Everybody' van Slade, 'Happy Christmas (War is over)' van John Lennon en Yoko Ono, en 'We all stand together' van Paul McCartney. De kerkgangers beantwoorden deze drieluik met een lang applaus als dank.
Staande zingen we tenslotte met zijn allen het 'Ere zij God'.
Daarna worden alle medewerkers van deze kerstbijeenkomst bedankt door Klaas Hoekstra, en tijdens het slotstuk van Crescendo wordt iedereen getrakteerd op warme chocolademelk of Glühwein, met het welbekende kerstkransje erbij. Dan is er nog volop gelegenheid om als dorpsgenoten en gasten met elkaar na te praten tijdens deze vooravond van Kerst 2017.

Geen opmerkingen: