dinsdag 13 juli 2010

Brainstormsessie voor Pelgrimscentrum Sint Jacob

Dinsdag 13 juli 2010

In de Jacobshoeve te Sint-Jacobiparochie komt vanavond het bestuur van de Stichting Jabikspaad Fryslân bijeen. Vanavond geen reguliere bestuursvergadering, maar een thema-avond. We hebben nu namelijk eens een brainstormsessie met het oog op de uiteenlopende, beoogde functies, bouw en inrichting van het in oprichting zijnde Pelgrimscentrum Sint Jacob, dat we van plan zijn komend najaar te openen in het grote voorportaal van de Groate Kerk van Sint-Jacobiparochie.

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob gaat de komende jaren dit voorportaal van de Groate Kerk huren van de Stichting Alde Fryske Tsjerken om samen met de Stichting Jabikspaad Fryslân op aantrekkelijke wijze vorm en inhoud te geven aan een gemeenschappelijk pelgrimscentrum, waar wandelaars en fietsers op zaterdagen terecht kunnen voor allerlei zaken die te maken hebben met het pelgrimeren van het Friese Sint-Jacobiparochie (St. Jacob) naar het Spaanse Santiago (St. Jacob) de Compostella. Als de provincie Fryslân in de komende weken de laatste, nog benodigde, gelden beschikbaar stelt, kan ons pelgrimscentrum worden gerealiseerd.

Ons plan is om de begane grond van het portaal in te richten als ontvangstruimte, waar met onder andere vitrines algemene informatie wordt verstrekt over wandelen en fietsen in het algemeen en pelgrimeren in het bijzonder.
De westelijke ruimte van de 1e verdieping is geschikt om in te richten als stiltecentrum, waar gelegenheid wordt geboden tot bezinning, stilte, meditatie. Kortom een ruimte die bedoeld is voor spiritueel en/of religieus gebruik.
De oostelijke ruimte van de 1e verdiepeing is geschikt als themaruimte voor het Jabikspaad, het Fries-Overijsselse pelgrimspad, dat loopt van Sint-Jacobiparochie naar Hasselt.

De nieuw te bouwen tweede verdieping die over de gehele breedte van het voorportaal komt, is in zijn geheel het meest geschikt om als themaruimte te dienen voor allerhande over het pelgrimspad naar Santiago de Compostela; nog nader in te vullen door het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
Met deze indeling brengen we de bezoekers van het Pelgrimscentrum Sint Jacob van beneden naar boven "in the mood" om ooit als wandelaar in Sint-Jacobiparochie het pelgrimspad te gaan betreden, teneinde hen uiteindelijk als gelouterd en dankbaar pelgrim te laten arriveren in Santiago de Compostela.

Met bovenstaande opzet kunnen we als Stichting Jabikspaad Fryslân in nauwe samenwerking met het Nederlands Genootschap van Sint Jacob een overzichtelijk en goed beheersbaar centrum voor bijvoorbeeld informatie, bezinning, verkoop, beleving en gezondheid realiseren, waarbij aangetekend dat we in de zomermaanden in het kader van de Friese activiteiten van het "Tsjerkepaad" (zomer-openstelling van kerken op zaterdag) op grotere schaal willen en kunnen opereren, als we in samenwerking met de Stichting Groate Kerk ook mede invulling geven aan de thematische inrichting van de jaarlijkse zomerexpositie in de grote kerkzaal van de Groate Kerk.

Zo wordt het in het voorjaar en het najaar, maar ook in het zomerse hoogseizoen voor alle belangstellenden een aangenaam verpozen in de Groate Kerk. En we hopen natuurlijk dat deze activiteiten velen ertoe zullen aanzetten om ook de beslissing te nemen om als wandelaar op afzienbare termijn het pelgrimspad op te gaan, om enkele maanden of jaren later als pelgrim met een schat aan ervaringen te arriveren in Santiago de Compostella.
Met deze brainstormsessie van vanavond is die droom weer een stapje dichterbij gekomen.

Geen opmerkingen: