zondag 18 juni 2017

Daar bij die molen

Donderdag 15 juni 2017 
De oude oliemolen op de Kenniscampus Leeuwarden krijgt een nieuwe toekomst
Industrieel erfgoed
Nog steeds staat op de Kenniscampus van Stenden Hogeschool de niet meer en nog niet weer in gebruik zijnde restanten van de oude Leeuwarder oliemolen. Bij de brand van twee jaar geleden bleef de romp van de oliemolen staan, en van de bijbehorende loods resteert nog slechts de markante gevel. Meer dan een ruïne kon je het niet noemen. Maar het is ook het bijzondere restant van Frieslands industriëel erfgoed.

Van molen naar hogeschool
Stenden Hogeschool wilde de restanten van deze Leeuwarder oliemolen met haar aanbouw voor de toekomst behouden. Maar dan moest er wel een eigentijdse bestemming voor worden gezocht en gevonden, die past bij de core business van onze hogeschool.
En het is al begonnen, want deze voor veel oude Leeuwarders nog van grote betekenis zijnde ruïne is inmiddels de basis geworden van restauratie en nieuwbouw. Op afzienbare termijn zullen daarin enkele moderne voorzieningen komen, waarvan studenten en medewerkers van Stenden Hogeschool hopelijk nog vele jaren zullen profiteren.

Schoon en nieuw
Inmiddels is eerst ten behoeve van nieuwbouw de vervuilde grond van de directe omgeving gesaneerd. Een hele diepe kuil is enige tijd geleden rond de ruïne gegraven. De vervuilde grond daarvan is afgevoerd om te worden gezuiverd, en de kuil is weer volgestort met schone grond, met zand, dat nu inmiddels de ondergrond vormt voor de huidige nieuwbouw.
We blijven met belangstelling uitzien naar het resultaat van al die grondige en bovengrondse inspanningen van de afgelopen maanden en van de restauratie en nieuwbouw die in de komende maanden gaan plaatsvinden.

Geen opmerkingen: