zondag 18 juni 2017

Horizontaal en vertikaal planten aan de gevel

Woensdag 14 juni 2017 
Geen stenen maar planten sieren hier binnenkort de gevel van Stenden Hogeschool


CHN
Toen het Leeuwarden hogeschoolgebouw van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland in het begin van de negentiger jaren aan de Rengerslaan te Leeuwarden werd gebouwd, werd een groot deel van het dak voorzien van dakvegetatie. Een flinke oppervlakte aan vetplanten werd op het hogeschooldak geplant, met als gevolg dat we in het zomerseizoen konden genieten van de prachtige kleuren van de bloeiende dakvegetatie.

Stenden
Ruim 25 jaar later wordt dit hogeschoolgebouw wederom uitgebreid en verbouwd. Inmiddels is de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland na een fusie met Hogeschool Drenthe qua naam veranderd tot Stenden Hogeschool.
Over daken van grote gebouwen wordt na al die jaren nog steeds nagedacht. Inmiddels is dakvegetatie gemeengoed geworden, en in dit tijdsgewricht wordt er meer dan vroeger ook over nagedacht om zonnepanelen op grote dakvlakken aan te brengen om zo energieneutraal mogelijk te werken.

Groene hogeschool
Bij de nieuwbouw van onze Stenden Hogeschool te Leeuwarden is ook nagedacht over de toe te passen materialen van de gevel van het hogeschoolgebouw.
Stenden werkt momenteel aan het aanbrengen van de gevelbeplanting tegen de zuidoosthoek van het hogeschoolgebouw, opdat we over enige tijd een groene hoog opgaande hoekgevel krijgen aan de Dokkumer Ee-zijde.
Geen metselaars, maar planters zijn bezig om deze grote hoekgevel te beplanten met groen, Deze mannen zorgen ervoor dat Stenden Hogeschool op termijn een bijzondere - groene - uitstraling zal krijgen.

Geen opmerkingen: