zaterdag 10 juni 2017

Tweede proefvisitatiedag voor Leisure Management van Stenden Leeuwarden & Emmen

Vrijdag 9 juni 2017 
De debriefing van de organiserende studentengroepPanelgesprekken met briefings en debriefings
Na de boeiende start van de tweedaagse proefaudit van gisteren, gaan we vandaag in het Stenden Hotel van Stenden Hogeschool te Leeuwarden verder met de proefvisitatie van het Associate degree-programma en de Bachelor-opleiding Leisure Management van Stenden Hogeschool te Leeuwarden en Emmen.
De diverse groepen opleidingsvertegenwoordigers worden eerst 20 minuten ontvangen voor registratie en welkom in de lobby van ons Stenden Hotel, waarna ze in de briefingkamer worden ontvangen door het managementteam van de opleiding, dat deze groepen in 20 minuten nog de laatste informatie geeft om goed voorbereid aansluitend te kunnen beginnen met het panelgesprek.
Nadat zo'n auditgesprek met het proefvisitatiepanel heeft plaatsgevonden, komen de groepen wederom bijeen in de debriefingkamer, waar ze dan een korte rapportage geven over hun ervaringen in het afgelopen panelgesprek.
In de (de)briefingruimte zorgen we er voor dat we alle afgelopen en komende panelgesprekken op passende wijze aaneenschakelen, waarmee we het proefvisitatiepanel helpen om zich in deze twee dagen een compleet beeld te vormen van de kwaliteit van beide onderwijsprogramma's.

Met ambitie van proefvisitatie naar visitatie
Nadat we alle briefings en debriefings hebben gehad komt ook de groep organiserende studenten met hun docenten bij ons in de debriefingkamer, om samen met ons terug te blikken op hun en onze ervaringen van hun uitdagende tweedaagse event. Mij valt op hoe gedegen onze organiserende studenten tijdens deze sessie reflecteren op hoe een en ander gisteren en vandaag is verlopen, vergeleken met hoe ze dit alles hadden beoogd en verwacht. Deze ambitieuze groep studenten geeft aan dat ze in korte tijd van dit evenement al heel veel heeft geleerd, en dat zij het helemaal zien zitten om na deze generale repetitie de officiële visitatie van november 2017 nog beter voor te bereiden en uit te voeren. En we zijn nu natuurlijk al benieuwd of de visitatiecommissie van november evenzo bijzondere dagen gaat beleven als het proefauditteam van de afgelopen twee dagen. Met zoveel elan van studentenzijde zal dat vast wel lukken, daar heb ik alle vertrouwen in.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Aan het eind van deze tweede proefvisitatiedag geeft het proefpanel een korte terugkoppeling aan de leden van het managementteam, en tot slot worden dan alle betrokkenen van deze beide proefvisitatiedagen uitgenodigd in de panelkamer, waar de voorzitter van het auditteam een presentatie verzorgt over de bevindingen van deze tweedaagse audit.
Behalve een korte terugblik op de organisatie van dit tweedaagse event, wordt alle betrokkenen ook verteld wat de tops en tips zijn, die het team van studenten en medewerkers in de komende maanden nog kunnen gebruiken ter voorbereiding op de officiële visitatie, die in november van dit jaar zal plaatsvinden.

Geen opmerkingen: