zaterdag 10 juni 2017

Kerk, Muziek en Zonnepanelen geven energie

Zondag 11 juni 2017 
PGStiens gaat voor zonnepanelen

Kerk en energie
De kerk geeft energie.
Ook de Protestantse Gemeente van Stiens geeft energie.
Maar geven wij de kerk ook energie?

Zonnepanelen op de kerk
Met die insteek ging in mei 2017 in onze kerkelijke gemeente de zonnepanelen-actie van start.
De dakbedekking van ons mooie kerkelijk centrum De Hege Stins in Stiens wordt dit jaar vervangen.
Na deze renovatie wil de zonnepanelen-werkgroep met inzet van sponsoring 60 zonnepanelen aanbrengen op het dak van onze kerk.

Waarom zonnepanelen?

  • Zonnepanelen dragen bij aan een duurzame toekomst.
  • De kerk - ook in Stiens - heeft een voorbeeldfunctie, door onder andere verantwoord om te gaan met de schepping. 
  • Onze kerk gaat voor 'groen'.
  • We verhogen het bewustzijn om zuinig om te gaan met energie.
  • De betrokkenheid bij de kerk wordt groter als we dit met elkaar realiseren.
  • Eigen energie opwekken is geweldig, en bovendien financieel aantrekkelijk.
  • Onze bijdrage heeft een rendement van minimaal 25 jaar voor de Protestantse Gemeente te Stiens, met een verwachte jaarlijkse besparing van ongeveer € 3.500,-

Tussenstand
De gulle gevers hebben de kerk nu zeker al energie gegeven, want er is inmiddels al een bedrag van € 11.765,- binnen; een prachtig tussenresultaat.
Alle sponsoren - bekend of anoniem - worden hiervoor hartelijk bedankt.

Meedoen kan nog
Maar de actie loopt nog wel door.
Je kunt nog steeds meedoen, want we zijn er nog niet.
In de hal van De Hege Stins in Stiens liggen bij de tafel met daarop het zonnepaneel nog deelnameformulieren waarop je je financiële bijdrage kenbaar kunt maken.

Benefietconcert 
Onze predikant dominee Jaap Overeem doet hiertoe ook een muzikale duit in het zakje.
Op vrijdagavond 16 juni 2017 verzorgt hij thuis een huiskamerconcert.
Voor een bijdrage van tenminste € 25,- per persoon krijg je anderhalf uur pianomuziek, met verhalen over muziek.
Aan een hapje en een drankje wordt ook gedacht.
Vanaf 20:00 uur staat de koffie bij de familie Overeem klaar en het concert begint om 20:30 uur.
De opbrengst van dit huiskamerconcert is voor de Stienser zonnepanelenactie.
Er zijn maximaal twaalf plaatsen beschikbaar, dus als je je hiervoor wilt aanmelden, moet je niet te lang wachten, want er is dus maar beperkt plaats voor dit benefietconcert in huiselijke kring.
"Dat, net stinne, der hinne!"

Geen opmerkingen: