zondag 4 juni 2017

Gods Geest waait door Gods Boek

Pinksterzondag 4 juni 2017 
De wind waait op het sportveld door de bladzijden van de Kanselbijbel op stroFeest in de sportkathedraal van Stiens
In groten getale zijn vanmorgen de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Stiens met hun gasten naar de sportkathedraal van Stiens gekomen, op het sportveld dat in de winter ijsbaan is en dat in het buitenseizoen in gebruik is als het kaatsveld van Stiens.
We komen onder een strakblauwe lucht vanmorgen bijeen om onder het stralende zonneschijnsel het Pinksterfeest te vieren op het kaatsveld.
Twee kleine feesttenten zijn omgebouwd tot muziekpodium, waar Harmonie Da Capo uit Leeuwarden heeft plaatsgenomen om de muzikale begeleiding en de instrumentale omlijsting van deze Pinksterdienst in de open lucht te verzorgen. Da Capo wordt gedirigeerd door Jan Hibma.
Voorgangers van deze feestelijke kerkdienst zijn onze pastoraal werkster Tine de Vries en onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem. Tot onze verrassing - maar eigenlijk hadden we dat ook wel kunnen verwachten - speelt dominee Overeem met zijn fagot ook mee in het harmonie-orkest.

Dominee Jaap Overeem speelt mee als gast-fagottist
Geast fan hjirboppe
Nadat ouderling van dienst Lubbert Tilma iedereen heeft verwelkomd, speelt Da Capo en zingen we na de groet van God het Friestalige lied 'Geast fan hjirboppe', geheel passend bij dit zo 'Frysksinnige doarp'.
Na weer een muzikaal intermezzo van Da Capo en gebed volgt een kindermoment, waarop dominee Overeem de Geest vergelijkt met het veertje tussen het ene houtje (Vader-God) en het andere houtje (de Zoon) van een wasknijper. Met het achtereenvolgens laten vallen van antieke weegschaalgewichten in een plastic zak die met een wasknijper aan een wasrek hangt, toont hij aan dat dit veertje (de Heilige Geest) in staat is om meer dan 250 keer het eigen gewicht aan ballast te dragen. Over de kracht van de Heilige Geest gesproken!
Wij zingen het lied 'Almachtige, verheven Heer, aan U behoort de lof en eer', naar een tekst van Franciscus van Assisi.

Pinksterfeest op het zonovergoten kaatsveld van Stiens
Krachtig getuigen
Daarna spreekt Tine de Vries beschouwende woorden over 'De Geest beweegt' en na tussenzang over 'De Geest is dynamisch'. 
Lector Eveline Rianne Boonstra vertolkt ook een hoofdrol door alle drie schriftlezingen tussen de bedrijven door voor te lezen.
'Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria
tot aan de uiteinden van de aarde.'

Samen Amen
In zijn verkondiging staat de dynamiek van de Heilige Geest centraal.
Dominee Jaap Overeem maakt ons duidelijk:
De Heilige Geest is de kracht die je van God krijgt.
Je kunt het eind van de wereld alleen maar bereiken als je hier (ook op het kaatsveld van Stiens) begint.
God geeft jou een taak die je kunt volbrengen.
De Geest geeft levensplezier.
De Geest werkt waar we samenzijn, ... samen, ... Amen.

De collectezakken, niet in doeken gewikkeld, maar wel op stro gelegd
Nu wij uiteen gaan
We luisteren aansluitend naar een mooi muzikaal intermezzo, en ook tijdens de inzameling van de gaven, speelt Da Capo met passie, terwijl onderwijl de collectezakken steeds zwaarder worden.
Ook de kinderen zijn weer terug van de Kindernevendienst, dus we kunnen met zijn allen deze Pinksterviering afsluiten met gebed en slotzang.

Tijdens deze dienst waait het voortdurend, 
niet al te hard, 
maar net genoeg om voortdurend de bladzijden van de op het stro opengelegde kanselbijbel op te waaien en om te slaan. 

Gods Geest waait ook door ons dorp, 
beweegt ons,
zet ons aan, 
om op weg te gaan.

Voordat wij met zijn allen lopend over het kaatsveld opgaan naar koffie met zelfgebakken en meegenomen cake en koek, krijgen we van dominee Overeem Gods Zegen mee, om gedragen door Gods Geest en Zijn liefde van hier te gaan, tot aan de uiteinden van de aarde.

Wij gaan op weg, de wereld rond,
er is geen houden aan.
De woorden gaan van mond tot mond,
voor iedereen verstaan.
Geen opmerkingen: