zondag 31 januari 2010

In de nacht - als zorgen je plagen - houdt Hij over jou de wacht

Zondag 31 januari 2010

De avonddienst van vanavond in De Hege Stins te Stiens is een Gemeentedienst, die is georganiseerd door de Jeugdraad, in samenwerking met de jeugd van de Basiscatechese van basisschoolgroep 7. Het thema van deze jeugddienst is: "In de nacht". De dienst wordt geleid door dominee Desirée Scholtens, de muzikale begeleiding komt van pianist Age de Vries en ouderling van dienst Mirjam van Tellingen bedient de beamer. Het gaat vanavond over spoken en boze dromen, maar ook over kijken naar de sterren. Het gaat over mensen die 's nachts niet kunnen slapen èn over mensen die vanwege hun werk 's nachts niet mógen slapen.

Dominee Scholtens heeft nachtwerker Herman van Tellingen vooraf geïnterviewd over zijn werk als groepschef bij de politie. Ze vertelt ons over de antwoorden die hij haar gaf op onderstaande interviewvragen:
1. Wat voor nachtwerk doe je?
2. Ben je 's nachts alleen of met een collega?
3. Gebeurt er wel eens iets onverwachts?
4. Wat doe je als er niets gebeurt?
5. Voel je je wel eens eenzaam tijdens je nachtdienst?
6. Waar maar je je zorgen over of waar pieker je over tijdens je nachtdienst?
7. Wat denk je, als ik zeg dat God altijd nachtdienst heeft en over je waakt?
Daarna volgt een tweede interview. Joske Klatter geeft antwoord op de dezelfde vragen, over haar nachtwerk als arts bij de doksterswacht in het ziekenhuis en als ze met een chauffeur midden in de nacht het donker in moet om ergens in de provincie zieken te bezoeken.

De kinderen spelen een toneelstukje over: "In de nacht ..... als zorgen je plagen". Een meisje ligt op bed te slapen. Ze is onrustig, want er komen tijdens het vertellen van de spreekstem steeds meer zwarte spoken rond haar bed lopen, die af en toe met kussens op haar bed slaan.
Maar dan verschijnt een engel, die de spoken weg jaagt, die sterretjes over het slapende meisje strooit, zodat ze weer rustig kan slapen. De engel en God houden over haar de wacht in de nacht.

Dominee Scholtens leest uit de Dagboekbijbel het verhaal voor over Gods belofte aan Abraham; als Abraham midden in de nacht niet kan slapen vanwege zijn zorgen, als Abraham ligt te piekeren over dat hij en zijn vrouw Saraï geen kinderen kunnen krijgen. Daarna volgt een korte uitleg over het verhaal en het thema. Veel kinderen en volwassenen hebben een zaklamp meegenomen en schijnen ondertussen daarmee in het donker van de kerkzaal met hun lichtje bij.

We zingen af en toe bijpassende liederen over de nacht. Er wordt gecollecteerd en we bidden voor mensen die door alle zorgen in de lange nacht niet kunnen slapen en we bidden voor al die mensen die in de nacht hun werk moeten doen.

Aan het eind van de dienst leest Durkje ons nog een verhaaltje voor het slapen gaan voor, uit het boek "Kinst net sliepe, lytse bear?", over de kleine beer die in de nacht niet kan slapen, en over de grote beer die de wacht houdt en er alles aan doet om de angst van de slapeloze kleine beer weg te nemen, totdat de kleine beer in het schijnsel van de maan en de sterren in de armen van de grote beer eindelijk rustig in slaap valt.

Na een lied en de zegen gaan jong en oud weer naar huis, de nacht in....
Here, houd ook deze nacht, over ons getrouw de wacht!

Geen opmerkingen: