dinsdag 19 januari 2010

Landelijk Beraad van het NBG vergadert in Eemnes

Maandag 18 januari 2010

Vanavond komt het Landelijk Beraad van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bijeen in Hotel De Witte Bergen te Eemnes. Het Landelijk Beraad is het adviesorgaan dat de directie van het NBG adviseert op alle zaken die het werk van de vrijwililgersbeweging van het NBG betreffen.

Bij aanvang van het overleg blikken we evaluatief terug op de afgelopen periode en bespreken de voortgang van de acties die in de nog voor ons liggende periode zullen worden afgewikkeld. Daarna bespreken we in het licht van de actuele NBG-brede Metadiscussie over de Vrijwilligersbeweging de nieuwste versie van het Strategisch Kader van het NBG voor de jaren 2010-2014. We schenken specifiek aandacht aan het optimaliseren van de (NBG-)ledenwerving en de (niet-)ledenparticipatie, als mogelijke aanzet tot verdere uitbouw van onze Vrijwilligersbeweging. Vervolgens wordt de Begroting van de NBG voor het jaar 2010 besproken, voorzover het hierin gaat om de activiteiten die gerelateerd zijn aan het werk voor èn van de ruim 2.500 vrijwilligers van het NBG.

Het derde bespreekdoment van vanavond is de Notitie Landenproject 2010-2011, een notitie over verantwoorde keuzes voor het herziene landenproject. Deze notitie is bedoeld om daarmee te komen tot een voorstel voor verdere integratie van de inzet van NBG-werkmateriaal voor (1) de Bijbel10daagse, (2) de Ledenwervingscampagne 2010 en (3) het Landenproject. We schatten in dat het een verstandige keus is om middels de voorgestelde integratie de inzet van werkmateriaal van het NBG zo verantwoord mogelijk in te zetten. We adviseren tevens dat het voor de beheersbaarheid van alle werkzaamheden verstandig is om in de toekomst niet elk jaar een nieuw Landenproject op te starten, maar om de looptijd van een Landenproject te verlengen van één jaar naar twee jaar. Zo zullen de vrijwilligers in den lande meer tijd krijgen om hun activiteiten in het kader van zo'n landenproject beter in te zetten in bijvoorbeeld scholen, kerken en andere organisaties in de regio, in de rayons en in alle plaatsen waar het NBG actief is.

Geen opmerkingen: