dinsdag 26 januari 2010

Vergadering Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim

Maandag 25 januari 2010

Als Regiocomité Fryslân van de Vereniging VU-Windesheim komen we vanavond voor de eerste vergadering van 2010 bijeen in een vergaderzaal van Stenden University Hotel. We prijzen ons gelukkig met het feit dat we een nieuw kandidaat-lid voor ons regiocomité in ons midden hebben als mogelijke opvolger van één van de twee regiocomitéleden van wie we afscheid hebben genomen in de statutaire jaarvergadering van 25 november 2009. Voor de tweede vacature bespreken we de voorliggende kandidatenlijst.

Op gebruikelijke wijze volgen daarna een aantal andere zaken, die momenteel binnen ons landelijk verenigingsverband spelen. Vooral de nieuwe invulling van VU-connected krijgt daarbij onze specifieke tijd en aandacht. Binnenkort beleggen we een extra bijeenkomst, waarin we met elkaar gaan bespreken op welke wijze we als regiocomité input willen geven aan onder andere de Commissie Regio’s, die zich bezint op de manier waarop we als samenwerkingsverband van Vrije Universiteit, VU-medisch Centrum, Windesheim en de Vereniging VU-Windesheim op eigentijdse wijze vorm en inhoud gaan geven aan onze positionering en profilering binnen en buiten het huidige verenigingsverband, VU-connected genoemd.

Nadat we onze meest recente publieksactiviteiten hebben geëvalueerd, blikken we vooruit op de activiteiten die we zullen aanbieden in het jaar 2010. Er staan al weer drie Debatcafé’s gepland in Leeuwarden, we bieden een lezing aan in Joure, zijn bezig met een alumnibijeenkomst bij een VU-alumnus, een symposium in Veenwouden, een excursie in Eernewoude en een themadiner in Leeuwarden en voor de langere termijn staan ook een aantal nieuwe ontwikkelingen op stapel. Zo bieden we ook het komende jaar weer een mooie mix van aantrekkelijke publieksactiviteiten aan als gevarieerde vormen van gesprek tussen wetenschap, levensbeschouwing en samenleving.

Geen opmerkingen: