zondag 24 januari 2010

De poort van Elgersmastate in de rode kerk van Boer

Zondag 24 januari 2010

Op 10 oktober 2009 woonde ik de Najaarsbijeenkomst bij van de Regio Friesland van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (zie mijn weblogbericht van 10 oktober 2009). Deze bijeenkomst werd gehouden in de rode kerk van Boer (zie mijn weblogbericht van 12 oktober 2009). Deze 12e eeuwse romaanse dorpskerk van Boer is eigendom van en gerestaureerd door de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Bij het naderen en binnengaan van de dorpskerk viel mij de fraaie toegangspoort op van deze voorheen Hervormde kerk van Boer. De toegangsdeur van deze kerk wordt omlijst door de ingangspartij van de ongeveer honderd jaar geleden afgebroken Elgersmastate, een stins uit 1664, die vroeger oostelijk van de kerk stond. Uit dezelfde tijd (1664) dateert ook deze fraaie toegangspoort, die werd aangebracht in rode bakstenen kerk van Boer.

Het classicistische ingangsportaal bestaat uit pilasters met guirlandes van bloemen, vruchten en schelpen die aan beide zijden van de ingang staan. Deze pilasters dragen met consoles de kroonlijst met fronton, met een pijnappel in de top. Op de beide schouders staan wapendragende leeuwen.

Geen opmerkingen: