dinsdag 26 januari 2010

Stem lokaal in het stemlokaal

Dinsdag 26 januari 2010

De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer in aantocht. Op 3 maart 2010 is het zover dat we wederom gebruik mogen en kunnen maken ons waardevolle stemrecht. Alhoewel hier en daar ook de nationale politiek bij de voorbereiding en bij het stemmen allicht een rol zullen spelen, gaat het in maart voornamelijk om lokale politiek. De lokale afdelingen van de deelnemende politieke partijen binnen de Nederlandse gemeenten doen momenteel meer dan gemiddeld hun best om op plaatselijk vlak de kiezers zoveel mogelijk te informeren over en te interesseren voor de lokale politiek en voor de naderende gemeenteraadsverkiezing. Zo ook in onze gemeente Leeuwarderadeel.

Eén van de politieke partijen die daarbij momenteel opvalt, is de FNP, de Frysk Nasjonale Partij. Door Leeuwarderadeel rijdt momenteel een oranje vrachtwagen met FNP-partijpromotie. Op de grote zijvlakken staat een groepsfoto van de eerste zes lokale FNP-kandidaten van de verkiezingslijst. Op de achterzijde staat nummer drie op de FNP-verkiezingslijst, de heer Jaap Keizer uit Jelsum, momenteel wethouder van Leeuwarderadeel en ook beschikbaar als wethouder voor de volgende raadsperiode die aanvangt na de komende verkiezingen.

De oproep op de auto is duidelijk: "Stim lokaal - Stim fnp".
De website van FNP-Leeuwarderadeel meldt: "De kampanje is los; Wy gean der foar - Jimme ek ..........".

Geen opmerkingen: