woensdag 13 januari 2010

Twee Voortgangsconsulten op de Kenniscampus te Emmen

Woensdag 13 januari 2010

Halverwege de ochtend rijd ik vanaf de Kenniscampus Leeuwarden naar de Drentse vestiging van Stenden hogeschool op de Kenniscampus Emmen. De wegen zijn na alle sneeuwval van de afgelopen dagen weer goed berijdbaar, maar vooral op het traject tussen Drachten en Beilen wordt het verkeer hier en daar gehinderd door de grote hoeveelheid stuifsneeuw, die door de straffe wind over het wegdek waait en daar plaatselijk voor enige sneeuwduinvorming zorgt. Het valt eigenlijk wel mee, maar halverwege dit traject is er toch een auto van de weg geraakt en door de brede berm uiteindelijk in de sloot langs de autoweg gegleden. Op het parkeerterrein van Stenden hogeschool Emmen is de sneeuw hoog opgeworpen om zoveel mogelijk parkeerplaatsen sneeuwvrij te kunnen benutten.

In Emmen handel ik eerst een aantal kleine zaken af, waarna de twee Voortgangsconsulten aanvangen, waarvoor ik vandaag in Emmen werkzaam ben. Het eerste consult vindt plaats bij het projectmanagementteam dat momenteel hard werkt aan de komende visitatie van onze vijf techniekopleidingen in Emmen. Het tweede Voortgangsconsult is een bilateraal overleg met de enthousiaste projectleider van ons internationale project, dat ertoe moet gaan leiden dat Stenden hogeschool op termijn mag starten met een internationale Opleiding tot Leraar Basisonderwijs.

Beide zijn mooie projecten, waaraan ik door monitoring en advisering een bijdrage kan leveren om beide trajecten gezamenlijk tot een goed resultaat te kunnen brengen, dat kwalitatief aan de maat is en dat onze opleidingen techniek nationaal en lerarenopleiding internationaal goed op de kaart zetten, teneinde een positieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde kennissamenleving van de toekomst.

Geen opmerkingen: