vrijdag 15 januari 2010

Jezus? ..... Fan wa bisto ien?

Vrijdag 15 januari 2010

Als je als Fries nader kennis maakt met andere Friezen, is de kans groot dat je al heel snel twee vragen wordt gesteld:
1. De eerste - meer neutrale - vraag is: "Wêr komsto wei?"
2. De tweede - meer persoonlijke - vraag is: "Fan wa bisto ien?"
Het is in Friesland een effectieve manier om heel snel vertrouwd met elkaar te geraken.
Kennelijk heeft de mens er behoefte aan om de ander op enige wijze te kunnen plaatsen in een bekend en vertrouwd kader.

Toch is dat niet alleen iets van Friezen. Naarmate je verder van je geboorteplek komt, zal de tweede vraag over je (groot)ouders minder vaak worden gesteld, maar de eerste vraag over waar je vandaan komt, is toch overal wel een universele vraag.

Ook in de Bijbel wordt vaak over deze twee vragen geschreven. Mijn collega Jettie Holwerda van Stenden hogeschool wijst ons daar sinds deze week op, in haar verbeelding in het Stiltecentrum van het Ontmoetingscentrum in ons hogeschoolgebouw te Leeuwarden.
Jettie plaatste op grote doeken een Licht in een bijzonder vormgegeven schaal. De schaal staat op een voet, waarop een deel van het geslachtsregister van Jezus, het Licht, staat geschreven.

Niet voor niets begint het eerste hoofdstuk van het eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament met het stellen van die universele vraag waar je vandaan komt en van wie je er een bent. Het evangelie volgens Matteüs begint namelijk met een uitgebreid "Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham" (zie vers 1).

De eerste 14 generaties:
De stamboom begint met Abraham die Isaak verwekte en Isaak die vervolgens Jakob verwekte (zie vers 2). Als we de 14e generatie bereiken, zijn we bij koning David gearriveerd, die werd verwekt door Isaï (zie vers 6).

De tweede 14 generaties:
David verwekt dan Salomo en zo gaat dat wederom 14 generaties door, todat Josia zijn zoon Jechonja verwekte ten tijde van de Babylonische ballingschap (zie vers 11).

De derde 14 generatie:
En dan passeren er voor de derde maal wederom 14 generaties en dán zijn we aangekomen bij Jozef en zijn vrouw Maria, die "Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt" (zie vers 16).

Op de voet van de mooie schaal van aardewerk schreef Jettie Holwerda een aantal van die 3 * 14 = 42 generaties. De namen staan in een doorgaande cirkel rondom de schaal geschreven, als wil Jettie laten zien uit welke kring Jezus (het Licht) afkomstig is.

Als de voet, de schaal en het Licht je nieuwsgierig hebben gemaakt, kun je het hele geslachtsregister eens nalezen in Matteüs 1 vanaf vers 1, en dan wéét je: "Jezus, ..... dat is ien fan ........".

Geen opmerkingen: