zondag 10 januari 2010

Onophoudelijk Sneeuwschuiven & Zoutstrooien voor veilige wegen

Zondag 10 januari 2010

Door de combinatie van sneeuwval en harde wind zijn hier en daar in onze Noord-Friese regio de wegen slecht begaanbaar geworden. In Stiens valt het nog wel mee, zeker daar waar de sneeuwschuivers en de zoutstrooiers hun dankbare werk hebben verricht.

Even na half acht is de avondkerkdienst afgelopen in de Sint Vituskerk van Stiens. Durkje en ik hebben vanavond deze knusse Gemeentedienst bijgewoond, die is georganiseerd door onze Stienser Gespreksgroep van mensen met een verstandelijke beperking. Het onderwerp dat de gespreksgroep koos, is het verhaal van de tollenaar Zacheüs geworden. Met een licht-schaduwspel wordt het verhaal door de leden en de leiding van deze gespreksgroep gelezen en gespeeld in het koor van de kerk. We zitten - en lopen ook zingend - met elkaar gezellig in een kring, in een warme kerk, met buiten de snerpende sneeuwwind rondom deze oude dorpskerk.

Als Durkje en ik na afloop over de Langebuorren het plein vóór het gemeentehuis passeren, staan daar drie tractoren met sneeuwschuivers en een vrachtwagen met sneeuwschuiver en zoutstrooier keurig in het gelid op het midden van het Stienser gemeentehuisplein. Kennelijk hebben de chauffeurs van de tractoren en de vrachtwagen hier even pauze gehad, want op het moment dat we voorbijgaan, zetten de voertuigen zich weer in beweging, verlaten ze het plein en gaan de weg weer op om hun werk te vervolgen.

Het zijn momenteel drukke tijden voor de mensen die zich voor onze veiligheid bezighouden met de gladheidsbestrijding. Bij de huidige weersomstandigheden rijden de wagens nagenoeg onophoudelijk om de wegen - ook in onze gemeente - zoveel mogelijk sneeuwvrij te houden, waarvoor hartelijk dank!

Geen opmerkingen: