donderdag 7 januari 2010

Driekoningen

Woensdag 6 januari 2010

Als je momenteel het Stiltecentrum in het Ontmoetingscentrum van Stenden hogeschool te Leeuwarden binnnen wandelt, zou je eerste reactie kunnen zijn dat de Kerst-presentatie in het Stiltecentrum alle actualiteit heeft verloren. Drie grote schilderijen staan vóór en naast het altaar. Dit drieluik verbeeldt het Kerstverhaal over de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Maar het Kerstfeest vierden we toch al op 25 en 26 december jongstleden? En het Kerstfeest is nu dan toch al lang voorbij?

Ja en Nee!
Wij hebben inderdaad het Kerstfeest onlangs gevierd, maar wij zijn niet alleen op deze wereld.
Vandaag wordt namelijk het Kerstfeest en het vervolg erop hier en elders ook nog gevierd.
Vandaag is het immers "Driekoningen".
Driekoningen (of "Epifanie" of "Openbaring van de Heer") is een christelijke feestdag, die elk jaar op 6 januari wordt gevierd. Op deze dag vieren de christenen het kraambezoek van drie Koningen of Wijzen uit het Oosten aan het kind Jezus in Bethlehem. Een bijzondere ster heeft deze drie wijzen tot Jezus gebracht.

De oosters-orthodoxe christenen vieren op deze dag de volwassenendoop van Jezus in de Jordaan. Toen - bij deze openbaring van de Heer - maakte een stem vanuit de Hemel bekend, dat Jezus Christus onze Heer en Messias (verlosser) is. Vanaf dit moment begint Jezus zijn openbare optreden.

Met het feest van Driekoningen sluiten we nu vandaag de Kersttijd af.

Geen opmerkingen: