zondag 8 juli 2012

Pieter Bouw - Liber amicorum

Zaterdag 7 juli 2012
Liber amicorum voor Pieter BouwAfscheid van een toegewijd toezichthouder
Op de dag dat we Cees Veerman op 17 december 2011 benoemden tot lid en  tevens beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc èn van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging was al bekend dat de toen zittende voorzitter Pieter Bouw in het voorjaar van 2012 zijn voorzitterschap zou overdragen aan Cees Veerman. Op 20 april 2012 was het zover: Pieter Bouw droeg de voorzittershamer over aan Cees Veerman en Pieter Bouw nam afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VU-mc èn van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging. Als dank voor het vele en het goede werk dat Pieter Bouw in zijn functies binnen onze Vereniging heeft gedaan, werd hem onder andere een 'liber amicorum' - een vriendenboek - aangeboden, getiteld: 'Pieter Bouw'.

Vriendenboek
Ruim elf jaar heeft Pieter Bouw het voorzitterschap bekleed van de Raad van Toezicht; een lange periode waarin hij op zijn kenmerkende betrokken wijze toezicht hield op onze instellingen de Vrije Universiteit, het VU-medisch centrum, de Christelijke Hogeschool Windesheim en GGZ inGeest èn op onze VU-Vereniging. De bestuursvoorzitters van bovengenoemde instellingen René Smit, Elmer Mulder en Albert Cornelissen hebben een aantal personen die in zijn functies nauw met Pieter Bouw hebben samengewerkt gevraagd een bijdrage te leveren voor dit liber amicorum. Toen mij enkele maanden geleden werd gevraagd daaraan ook een bijdrage te leveren, was ik daar graag toe bereid, teneinde samen met de 31 anderen een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van Pieter Bouw als toezichthouder en als integer mens achter deze wijze toezichthouder. Mijn bijdrage bestond uit een korte tekst met daarbij een aantal foto's van Pieter Bouw, waarvan ik een aantal maakte op de plaatsen en de momenten waarop wij in de afgelopen jaren samenwerkten in ons Verenigingsverband.

Betrokken toezicht op gepaste afstand
In zijn werkzame leven is Pieter Bouw vooral ook bekend geworden als de President-Directeur van de KLM en later als voorzitter van de Raad van Bestuur van Swiss International Airlines en als voorzitter van de Bankraad van de Nederlandsche Bank.
In het eerste hoofdstuk van dit lilber amicorum schetst Jan Siersma de rol van Pieter Bouw in de ontwikkeling van onze Vereniging en haar instellingen gedurende de periode van 1990-2012. Daarna volgen drie hoofdstukken van Bart Voorsluis, Wouter Hobbelen en Jan Hoogland over de betrokkenheid van Pieter Bouw op allerlei zaken zoals respectievelijk de publieksactiviteiten van VUSA, VU-podium en VU-connected, de identiteitszoektocht van Windesheim en het bijzondere van de bijzondere Vrije Universiteit.

Persoonlijke bijdragen
Het tweede deel van dit vriendenboek bestaat uit persoonlijke bijdragen van:
  • (Ex)-Toezichthouders: Willems, Leijnse, Van Tilburg, Schaapveld, Weijsenveld, Rijsdijk, De Wit-Nieuwenhuizen, Bikker en Meijerink;
  • (Ex)-Bestuurders: Smit, Mulder, Bouter, Langius, Stalman, Van Ewijk, Cornelissen, Meinsma, Noomen, Rutten, Roeters, Brinkman en Herstel;
  • Leden van de Ledenraad en van de Benoemingsadviescommissie: Koekoek, Hamberg en Koehoorn;
  • Bestuurssecretarissen: Vunderink, Van der Beek en Noorda.
In mei 2012 ontving ik één van de 75 exemplaren die van dit liber amicorum zijn gemaakt, met daarbij een vriendelijke brief van Pieter Bouw, als dank voor mijn persoonlijke bijdrage.

Dag Pieter,
Je grote mate van betrokkenheid op onze Verenigingszaken
en de wijze waarop je ook de verantwoordelijkheid
voor onze instellingen en voor hun studenten en medewerkers hebt genomen,
heb ik gezien en bijzonder gewaardeerd.
Grote dank voor de plezierige wijze 
waarop we in de afgelopen jaren hebben samengewerkt.
Veel Heil & Zegen gewenst in je komende levensjaren
en  graag weer eens tot ziens.

Geen opmerkingen: