dinsdag 3 juli 2012

TeamTime @ Stenden Samenscholingsdag 2012

Dinsdag 3 juli 2012
Keynote Speaker Foppe de Haan op de Stenden Samenscholingsdag 2012Samenscholingsdag in Meppel
Onze jaarlijkse Samenscholingsdag van Stenden Hogeschool wordt vandaag georganiseerd in Meppel. Met bussen worden we vanmorgen vroeg vanuit de hogeschoolvestigingen Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden naar de vijfde hogeschoolvestigingsplaats Meppel gereden. Om 8.15 uur arriveren we bij de Meppeler schouwburg Ogterop, waar we vandaag een groot deel van de dag met zo'n 500 collega's de dag door zullen brengen. Om 9.15 uur worden we in de grote zaal van de schouwburg welkom geheten door Stenden-collega Onno Sprey. Daarna wordt de Samenscholingsdag in wissellezing officieel geopend door het Team van Bestuurders van onze hogeschool: Leendert Klaassen en Klaas-Wybo van der Hoek.

Burgemeester Jan Westmaas
Eerste spreker vandaag is Jan Westmaas, burgemeester van Meppel. Hij prijst de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs als een Meppeler hogeschoolopleiding met een lange historie in Meppel, immers, het is de oudste opleiding van de huidige Stenden Hogeschool. Burgemeester Westmaas benoemt onderwijs als het middel tegen alle kwalen, terwijl onderwijs doorgaans eenzaam in hoog aanzien staat. Vooruitwijzend op de komende zomervakantie constateert Westmaas dat de moderne mens tegenwoordig niet meer in staat is om nergens betekenis aan te geven en hij wenst ons in deze vakantietijd alvast een 'zwerven in onze gedachten'. Burgemeester Westmaas heet ons allen hartelijk welkom in Meppel.

CEO Ruben Wegman
Tweede spreker is Ruben Wegman, CEO van Nedap, de Nederlandse Apparatenfabriek, onder andere leverancier van security systems voor bijvoorbeeld de Parijse Eiffeltoren en voor Schiphol Airport. Wegman vertelt over hun ondernemingsplan in de huidige crisistijd. Eén van de keuzes die Nedap heeft gemaakt, is het selecteren van alleen de beste medewerkers. Nedap wil(de) de transitie maken van 'een ondernemende organisatie' naar 'een organisatie van ondernemers'. Daarbij werd de overstap gemaakt van 'economies of scale' naar 'economies of brains'.
Voorafgaand en na afloop van deze presentatie - en ook later tussen de andere presentaties door - presenteren alle Schools van Stenden zich met film, muziek, drama en gesproken woord.

Trainer-Coach Foppe de Haan
Derde spreker is Foppe de Haan. Hij spreekt over Teamprocessen, over het gevoel te hebben dat je elkaar helpt en over het nemen van verantwoordelijkheid voor je team(genoten).
Enkele van de wijze meester-lessen van Foppe de Haan voor de medewerkers van Stenden Hogeschool:
 • Je bent nooit te groot om klein te zijn; en als je klein bent, ben je groot.
 • De kunst is om die kop vrij te krijgen.
 • Als het proces goed is, wordt het product alleen maar beter.
 • Je moet vakkennis hebben, èn je moet aandacht voor mensen hebben.
Stenden Deputy Manager Alroy Taai
Vierde spreker is onze collega Alroy Taai, Deputy Manager van onze Stenden Hogeschoolvestiging te Port Alfred in Zuid-Afrika. Hij vertelt over wat er in de afgelopen 20 jaar in Zuid-Afrika en met hem gebeurde, waaronder zijn overstap van het ANC naar Stenden Hogeschool. Dat doet hij aan de hand van het Afrikaanse begrip 'Ubuntu', met uitspraken als:
 • I am with you; I am because of you.
 • Als je snel wilt lopen, loop dan alleen; maar als je ver wilt lopen, loop dan met ons.
 • Gebruik geen macht, maar luister (naar aanleiding van de leiderschapsstijl van Nelson Mandela).
 • Gekwalificeerde studenten zijn een bijproduct; wij moeten namelijk betere mensen maken, want daarmee maak je een betere groep.
 • Ons probleemgestuurd onderwijs (PGO) past bij Ubuntu.
 • Internationalisering is geen strategie, maar is je plicht.
 • Zie de wereld als een geheel van onderling gerelateerde systemen.
De Verdwijning
Na de lunch komen we weer bijeen in de schouwburgzaal. Daar begint een buitenspel dat we vanmiddag spelen, genaamd: 'De Verdwijning'. In 50 groepen van zo'n 10 collega's wandelen we vanmiddag door een zonnig Meppel om op gestelde plaatsen en tijden groepsopdrachten uit te voeren. Aanleiding is de gefingeerde ontvoering van Klaas-Wybo van der Hoek, onze vice-voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool. Het is aan ons om als Team in de opeenvolgende spelronden zo hoog mogelijk te scoren, teneinde zoveel mogelijk geld te verdienen, waarmee we aan het eind van de middag het losgeld kunnen betalen om Klaas-Wybo van der Hoek vrij te kopen uit gevangenschap. Aan het eind van de middag blijkt dat onze collega's geen moeite hebben bespaard om zoveel mogelijk losgeld te verdienen om onze vice-voorzitter van het College van Bestuur weer in ons medewerkersteam terug te krijgen. Dit Crime Scene-teamspel is ondertussen een mooie werkvorm om elkaar als collega's van alle Stenden Hogeschoolvestigingen (nog beter) te leren kennen.

Team Time ervaren we als Quality Time.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Dag Wiep,

Het was inderdaad een mooie dag gister. Met een zeer interessant en inspirerend ochtenddeel waar een bevlogen zakenman, een nuchtere fries en een gepassioneerd zuid-afrikaan elkaar vaak, bewust of onbewust, aanvulden. Het verhaal van Alroy vond ik erg boeiend en ik vond het leuk om het even kort terug te kunnen lezen op je weblog. Vooral zijn vertaling van Ubuntu naar wat dit dan betekent voor 'the purpose of education' vond ik een mooie boodschap. Het middaggedeelte vond ik ook erg geslaagd, een mooie kans om Meppel ook eens wat beter te bekijken en te beleven! Groet Uilkje

Wiep Koehoorn zei

Dag Uilkje,
Dank voor je reactie. Wat heb je de keynote speakers mooi en treffende gekarakteriseerd. Ook gisteren realiseerden we ons weer hoeveel we ook kunnen leren van onze collega's van onze Stenden Campus Sites in het buitenland. Altijd inspirerend is het om naar hun visie te luisteren en om te ontdekken hoeveel en wat we delen in onze gemeenschappelijke visie op internationaal georiënteerd hoger beroepsonderwijs.
vr. gr.
Wiep Koehoorn
4juli12