vrijdag 20 april 2012

Tjirkstrjitte in Stiens


Vrijdag 20 april 2012
Tjirkstrjitte vanaf de Moundyk ter hoogte van de SnipstrjitteLangs vogelstraten
De Tjirkstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een doorgaande straat, met alleen huizen aan de noordzijde van de straat. Aan de zuidkant van de straat ligt de Stienser ijsbaan, die gedurende het veldseizoen ook als kaatsveld en als evenemententerrein wordt gebruikt.
Als je vanaf de Moundyk de Tjirkstrjitte in rijdt in oostelijke richting, passeer je achtereenvolgens de afsplitsingen aan je linker zijde van de Snipstrjitte, de Ljurkstrjitte, de Skriesstrjitte en de Wylpstrjitte, om uiteindelijk aan het eind van de straat uit te komen op de Uniawei. De ijsbaan (ofwel het kaatsveld) ligt langs de volle lengte van de Tjirkstrjitte.

Smoarch as in tjirk
‘Tjirk’ is de Friese vogelnaam voor de ‘Tureluur’. Deze waadvogel wordt in Fryslân ook wel vaak ‘Tsjirk’ of soms ‘Tutering’ genoemd. De tureluur is een kleine Nederlandse weidevogels, die je vooral ook kunt herkennen aan de oranje poten en aan de oranje basis van de snavel. In de broedtijd bouwt de tureluur bij voorkeur een nest in een vochtig weiland, goed verstopt in een graspol, soms zelfs dicht in de buurt van het nest van een kievit. Omdat de tureluur het nest nogal bevuilt, kennen de Friezen het spreekwoord: 'Sa smoarch als in tjirk' (zo vies als een tureluur). In de zomer voedt de tureluur zich vooral met insecten, slakken en wormen en als de tureluur in de winterperiode naar de kust trekt, worden vooral kreeftachtigen, wadpieren en schelpdieren gegeten.

Tureluurslust
Wie in de zomerperiode wandelt of fietst tussen Stiens en de Dokkumer Ee zal nagenoeg zeker kunnen genieten van deze prachtige weidevogel, hoog staand op een paal of met zijn vrolijke roep hoog in de lucht; niet bepaald 'om tureluurs te worden', maar wel een lust voor oog en oor.

Geen opmerkingen: