zaterdag 14 april 2012

Snipstrjitte in Stiens

Donderdag 12 april 2012
De Snipstrjitte met het politiebureau op de achtergrond

Snipstrjitte
De Snipstrjitte is een woonstraat in de Stienser woonwijk Stiens-West. Het is een korte straat met slechts drie wooneenheden aan de oostzijde van de straat. Vanuit deze woningen kijk je in westelijke richting uit over achtereenvolgens de Moundyk en de Brédijk, die beide parallel aan de Snipstrjitte liggen, èn over de daar achter liggende akkers en velden die ten westen van de Brédyk (de N357) liggen. De Snipstrjitte is één van de vijf doorgaande wegen, die aan de noordzijde de Ljipstrjitte en aan de zuidzijde de Tjirkstrjitte met elkaar verbinden.Aan de noordzijde van de Snipstrjitte ligt het Stienser politieburo en aan de zuidzijde ligt de ijsbaan, tevens kaatsveld en Stienser evenemententerrein (voor bijvoorbeeld de jaarlijkse taptoe).

Snip
Een snip is een in Nederland voorkomende vogel, die doorgaans leeft op natte gronden (moeras en weide) en op de heide. In Nederland kennen we bijvoorbeeld de Watersnip, de Poelsnip en de Houtsnip.
De snip kent in Fryslân veel verschillende namen, wat erop zou kunnen duiden dat de snip vroeger al in verschillende Friese regio's een voorkomende vogelsoort was. Enkele Friese vogelnamen die aan de snip werden gegeven, zijn bijvoorbeeld: Bletterlamke, Maailamke, Wjerlamke, Wettersnip en Himelgeit.
Voorts is de snip in Nederland ook bekend geworden als de vogel die staat afgebeeld op het bankbiljet van 100 gulden, vandaar dat een biljet van honderd gulden in het gulden-tijdperk ook wel 'een snip' werd genoemd.

Het antwoord is geen antwoord
Kinderen willen graag alles weten, maar ouders hebben nogal eens de gewoonte om de vragen van hun kinderen te ontwijken.
De wijze waarop dat in Fryslân wel werd gedaan, en misschien nu nog wel, is bijvoorbeeld als volgt:

'De kokensdoar giet iepen.
Hindrik sjocht syn mem yn 'e koken.
Hja siedet it iten.

Hindrik freget: "Mem, wat ite wy hjoed?"
Mem: "Snippen mei lange bekken!"

Hindrik: "Snippen mei lange bekken?"

2 opmerkingen:

ammedef zei

Gestoofde vensterbanken...is natuurlijk ook een héél bekende.

Wiep Koehoorn zei

Dag,
Dank voor deze aanvulling, die ik overigens nog niet kende.
Ik zet hem hierbij graag als reactie bij dit bericht; ook als een uitnodiging aan anderen om nog meer verschillende ontwijkende antwoorden op kindervragen toe te voegen via een reactie op deze blog.
vr. gr.
Wiep Koehoorn
15apr12